Az Európai Unió támogatásával megvalósult projektek

Az Európai Unió támogatásával megvalósult projektek

PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAJTÓKÖZLEMÉNY BEFEJEZŐDÖTT A 3 CSOPORTSZOBÁS ÚJ ÓVODA ÉPÍTÉSE PETŐFISZÁLLÁSON

2019.08.15.

PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

SAJTÓKÖZLEMÉNY
BEFEJEZŐDÖTT A 3 CSOPORTSZOBÁS ÚJ ÓVODA ÉPÍTÉSE PETŐFISZÁLLÁSON

 

 Petőfiszállás Községi Önkormányzata 2016-ban pályázatot nyújtott be a TOP-1.4.1-15 kódszámú A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című felhívásra. A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programokat Irányító Hatósága pozitív elbírálásban részesítette a TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00025 azonosítószámú „3 csoportos új óvoda építése Petőfiszálláson” című pályázatot, mely 166,7 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást jelentett a beruházás megvalósításához. A kivitelezés sikeresen befejeződött, a projektben vállalt, megépítésre irányuló fejlesztések megvalósultak, jelenleg a projekt pénzügyi zárása zajlik.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. Az előkészítés, tervezés és a közbeszerzési eljárás eredményes befejezését követően az építkezés 2018. nyarán indult meg. A beruházást lehetővé tevő pályázati program célja a közoktatási intézmények beruházásainak (infrastruktúra és eszközfejlesztés) célirányos támogatása, a közoktatási reformfolyamatoknak és a 21. sz. iskolája zászlóshajó programnak megfelelően a minőségi oktatás megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében. A demográfiailag növekvő, vagy stagnáló népességű településeken lévő intézmények fejlesztéseinek, valamint a magas számú hátrányos helyzetű gyermekkel rendelkező intézmények fejlesztéseinek támogatásával a régión belüli társadalmi kohézió, az egyenlő esélyek és a korszerű iskola megteremtése a régió hosszú távú versenyképességéhez járul hozzá. A tervezett fejlesztéssel az alapellátás mind az igénybevevők, mind a dolgozók komfortérzetét, illetve munkafeltételeit javítják.

A projekt benyújtója Petőfiszállás Községi Önkormányzat. A fejlesztéssel érintett oktatási intézmény pedig a Petőfiszállási Csicsergő Óvoda Móra Ferenc utca 1. szám alatt új, 3 csoportos óvoda felépítése volt. A projekt célul tűzte ki az óvodai környezet korszerű és akadálymentes épületgépészeti kialakítását, továbbá a minőségi oktató-nevelő munka számára a rendeletben előírt megfelelő mennyiségű és funkciójú helyiség kialakítását.

A konkrét beruházás során helyet kapott 3 darab 25 fős csoportszoba a hozzá kapcsolódó gyermeköltözőkkel és vizes blokkokkal, tornaszobával, szertárakkal, valamint szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek kerültek kialakításra. Továbbá helyet kapott az épületben a melegítőkonyha a hozzá tartozó helyiségekkel együtt, valamint orvosi szoba elkülönítő funkcióval.

A hatályos jogszabályoknak megfelelően kötelezően előírt parkoló-férőhelyek és akadálymentes parkolóférőhely továbbá kerékpár tároló létesítése valósult meg.

Valamint az építési tervek alapján végrehajtott kivitelezésnek köszönhetően a gyermekek és az épületben dolgozók a jelenleg hatályos követelményeknek megfelelő épületet vehetnek birtokba.

Az óvoda ünnepélyes átadása 2019. augusztus 20-án lesz.


A projektről bővebb információt a www.petofiszallas.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhető: Petőfiszállás Községi Önkormányzat: +3670/450-3214

» Tovább

TOP pályázatok Petőfiszálláson

2019.02.06.

TOP pályázatok Petőfiszálláson

 

 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat területfejlesztéshez kapcsolódó operatív feladatait, ezen belül a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektjeinek megyei koordinációját és megvalósítását a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.-n keresztül látja el. A megyei terület- és vidékfejlesztési feladatainak ellátása során a cég és a megye települési önkormányzatai között kiváló partnerség és szakmai bizalomra épülő szoros együttműködés alakult ki.

 Folyamatban lévő TOP pályázatok Petőfiszálláson:

 Petőfiszállás Község Önkormányzata a Széchenyi 2020 program keretében sikeresen pályázott a "Fenntartható Közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00005" számú közlekedésfejlesztési konstrukcióra. A megvalósult projekt 100% támogatási intenzitással 50 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós, és hazai forrás támogatásával a településen számos évek óta tervezett közlekedésbiztonsági fejlesztés valósulhatott meg.

 Sikeres pályázati forrásból valósul meg a "TOP 1.4.1-15-BK1-2016-00025 3 csoportos új óvoda építése Petőfiszálláson" című projekt. A kétszázmillió forintos fejlesztés során új, három csoportszobás, tornatermes, közel hétszáz négyzetméteres óvoda épül a község központjában. A beruházásra 145 millió forint állami támogatást nyert a település.

 Elindult a Szank Községi Önkormányzat, mint konzorciumi vezető által koordinált TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00001 számú, „Múltunk értéke, közösségünk jövője” című pályázat. A projekt a Széchényi 2020 program keretében, 43,38 millió Ft európai uniós vissza nem térítendő támogatás segítségével, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, „Helyi identitás és kohézió erősítése” tárgyú felhívás keretében kerül megvalósításra. A projektet Szank Községi Önkormányzat Móricgát, Gátér, Petőfiszállás, Pálmonostora és Jászszentlászló települések önkormányzatával együtt valósítja meg. A projekt megvalósítási időszaka: 2018.09.01-2022.01.15.

» Tovább

Beszámoló a Petőfiszálláson megvalósuló projektről

2018.02.09.

Beszámoló a Petőfiszálláson megvalósuló projektről

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat januári hírlevelében beszámoló található a Petőfiszálláson megvalósult "Fenntartható Közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00005" számú projektről.

 

>>Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat januári hírlevelében a beszámoló megtekinthető nagyobb méretben ide kattitnva>>

» Tovább

Elkészült a FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS PETŐFISZÁLLÁSON CÍMŰ TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00005 azonosító számú projekt

2017.12.18.

Elkészült a FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS PETŐFISZÁLLÁSON CÍMŰ TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00005 azonosító számú projekt

 

 

Petőfiszállás Község Önkormányzata


Sajtóközlemény


FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS PETŐFISZÁLLÁSON CÍMŰ TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00005 azonosító számú projekt lezárásáról


Petőfiszállás Község Önkormányzata az Széchenyi 2020 program keretében sikeresen pályázott a TOP-3.1.1-15 jelű, Fenntartható települési közlekedésfejlesztés konstrukcióra. A megvalósult projekt 100% támogatási intenzitással 50 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós, és hazai forrás támogatásával a településen számos évek óta tervezett közlekedésbiztonsági fejlesztés valósulhatott meg.


A projekt ünnepélyes átadásán a Szász János Attila a település polgármestere elmondta, hogy a projekt kiemelt jelentőséggel bír, hiszen település számára létfontosságú, hogy az elsődlegesen a gyerekek és idősek által használt közösségi, és kerékpáros létesítmények a településen biztonságosak legyenek, ezáltal is elősegítve a település családbarát települési létét, és támogatva a népességmegtartó képességét. A polgármester úr felhívta a figyelmet, hogy a projekt megvalósítása a településnek azért is volt igen sürgős mert a településen a jelentős teherforgalom mellett, jelentős a kerékpáros/gyalogosforgalom is, így a téli időszakkal érkező rövidebb nappalok ezdáig számos főleg a láthatóságra visszavezethető problémát okoztak a településen. A projektben így fő prioritásként volt jelen a közlekedők láthatóságának javítása és a biztonságos közlekedési infrastruktúra létrehozására. Köszönetét fejezte ki a támogatásért és a projektben résztvevőknek a gyors és szakszerű munkáért, hogy bár a település a 2016-ban beadott projektje utolsóként kötött támogatási szerződést, és lépett megvalósítási szakaszba, mégis elsőként fejeződött be. Megjegyezte, hogy külön öröm, hogy a projekt egy kiváló helyi kezdeményezés alapján megvalósított projekt volt, hiszen egy régóta tervezett települési konszenzus alapján létrejött projektről van szó. Reményét fejezte ki, hogy a településen a fejlesztés eredményeként kialakított új infrastruktúrának a település lakossága a hasznát fogja venni, és a településen megszűnnek a különböző közlekedési formák közötti konfliktusok.

Dóka Gábor a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. projektmenedzsere beszámolt, hogy a projekt keretében
az óvoda és a meglévő közintézmények biztonságos megközelítése érdekében a Móra Ferenc utcában mindkét oldalon kerékpárnyom került kijelölésre.
A meglévő aszfalt burkolata kiszélesítésre került a biztonságos és akadálymentes kerékpáros nyom helybiztosításának céljából.
20 korszerű kerékpártároló létesült a településen: a Móra Ferenc utcában található élelmiszerbolt, és posta épülete elé 6-6, a pénzintézet elé egy 8 állásos a kor igényeinek megfelelő kerékpártároló került.
a településközpont forgalomcsillapítását és közlekedésbiztonságát támogató
oforgalomcsillapító létesítmények kerültek elhelyezésre a Kossuth utcában (5411 j. ök. úton)
otérkő burkolatú elválasztó sziget kialakításával megépült egy településkapu a Kossuth utcában (5411 j. ök. úton) az Erkel utcai kereszteződés előtt
oa Móra Ferenc utcában párhuzamos személygépkocsi parkolók kerültek kialakításra betonkő burkolattal
oa Kossuth utca kifelé haladó, illetve a Rákóczi utca befelé haladó irányában autóbuszöböl került kiépítésre kiemelt gyalogátkelőhelyekkel akadálymentesített – babakocsival és rokkant kocsival járható – járdakapcsolattal

 

A projekt infrastruktúra fejlesztést célzó részén túl kiemelt célja volt a települési szemléletformálási kampánysorán a közlekedők láthatóságának javítása is. Az ünnepélyes átadás végén a jelenlévők átvehették a projekt keretében beszerzésre került láthatóságot elősegítő mellényt, fényvisszaverő csíkot és lámpát, valamint egy tájékoztató kiadványt. Az önkormányzati intézményekbe és fő közösségi helyekre pedig közlekedésbiztonságra és a láthatóságra figyelmeztető plakátok kerültek kihelyezésre.

A projektkel kapcsolatban további információ kérhető: Petőfiszállás Község Önkormányzata, cím: 6113 Petőfiszállás Kossuth utca 6, tel: (76) 368 042, email: pszph@petofiszallas.t-online.hu

 

 

>>A sajtóközlmény elolvasható nagyobb méretben ide kattintva>>

 

» Tovább

Ma 2019.12.08.
Mária napja van.

Fontos információk: 

Önkormányzati választás 2019.

 

>>A 2019-es önkormányzati választáshoz kapcsolódó tájékoztatót és dokumentumokat ovashat ide kattintva.>>

 

 

Keresés a honlapon:

Közadatkereső:

Helyi vállalkozók:

Dr. Gyöngyösi Bianka

Szolgáltató állatorvos

Dr. Pozsár Miklós állatorvos

Dr. Tóth Zsolt Olivér háziorvos

GAZDA-TEJ SZÖVETKEZET PETŐFISZÁLLÁS

Kis István

bútorasztalos-bútorrestaurátor

Kis László - gépi munkák

Komfort Style KFT

Mobil Petrol

PETŐFI PRESSZÓ Kávézó és Szomjoltó

Pince Bár Petőfiszállás

Szabó Tüzép Gazdabolt Petőfiszállás

SZENTKÚTI ABC,

Goods Market

Szentkúti Patika

Tóth Vince

autószerelő mester

© 2011 Petőfiszállás Községi Önkormányzat