Petőfiszállás Kultúrájáért és Egészségéért Közalapítvány

 

Petőfiszállás Kultúrájáért és Egészségéért Közalapítvány


Alapítványunkat Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete alapította, s a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 2000-ben vette nyilvántartásba.


Székhelyünk Petőfiszállás, Kossuth u. 6.


A közalapítványunk célja: segíteni kívánja Petőfiszállás település kulturális és sport életét, elő kívánja mozdítani polgárai szabadidejének kulturált eltöltését, támogatni kíván minden olyan kezdeményezést, mely a település lakosai egészségének megőrzését, egészséges életmódra nevelését célozza.

Vezető szervünk az 5 tagból álló Kuratórium, melynek élén az elnök áll. Ellenőrző szervünk a 3 tagból álló Felügyelő Bizottság. A kuratórium és a felügyelő bizottság tagjai feladatukat társadalmi munka keretében látják el, tevékenységükért díjazásban nem részesülnek.

A közalapítvány vagyonának felhasználásáról a kuratórium dönt azzal a megszorítással, hogy a közalapítvány évente a vagyona 5%-nak mértékéig (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat csak pályázat kiírása nélkül. Ezen felül pályázat kiírása szükséges.

A közalapítvány bevételei, forrásai a következők lehetnek:

 • Alapítótól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy működési költségei fedezetére kapott támogatás, illetve adomány
 • Közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel, szolgáltatás ellenértéke
 •  Vállalkozási tevékenységből származó bevétel, a tevékenység hozadéka
 • Pénzbeli és természetbeli adományok, felajánlások, vagyonrendelések.
 • Pályázati úton nyert támogatások
 • Adó felajánlások (szja 1%-a)
 • Az iskola partner vállalatainak és szervezeteinek, szülőknek a hozzájárulásai
 • Állami és társadalmi szervek, közösségek támogatásai
 • Kamatok, az alapítványi vagyon működéséből származó egyéb bevételek
 • A vállalkozási tevékenység hozadéka

Az alapítvány adószáma: 18360017-1-03

Számlaszámunk: 51700038-11049944

Tisztelettel köszönünk minden múltbéli, és jövőbeni támogatást, adományt, felajánlást, hozzájárulást, amely segítette és segíti működésünket.
 

Pályázati felhívás

2013.06.24.

Pályázati felhívás

Petőfiszállás Kultúrájáért és Egészségéért Közalapítvány

pályázatot hirdet

 

Cél: 2013. december 31-ig megvalósuló programok szervezése

 • kirándulások, színházlátogatások utiktg-e, belépőjegye
 • játékos délutánok, vetélkedők, bajnokságok, települési rendezvényen műsorelemek eszközszükséglete

Alaki és tartalmi feltételek:
A/4 papírlapon a Kuratórium által megfogalmazott két oldalas adatlap teljes körű kitöltése nyomtatott betűkkel . Az adatlap beszerezhető Petőfiszállás honlapján, vagy a Petőfiszállási Óvodában és a Faluház Könyvtárában.

 

Pályázható egyszeri pénzbeli támogatás, a finanszírozás a megkötött támogatási szerződés alapján.
A pályázati összeggel legkésőbb a program megvalósulása után 30 nappal kell elszámolni. Felhívjuk a figyelmet, hogy csak a pályázatban leírt tervezett kiadásokban felsorolt költségek számolhatók el.
Pályázók köre: helyi intézmény, egyház, civil szervezet, csoport, egyén.

 

Az elbírálás szempontjai

 • A megvalósuló program falunk lakóinak szélesebb rétegét érintse
 • a csoportok, magánszemélyek kimagasló teljesítményt nyújtsanak, és környezetükhöz való viszonyuk példamutató legyen

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 31.
A pályázatok elbírálása folyamatos.

Az alapítvány a tárgy évben egy pályázót csak egyszer támogat!

 

PETŐFISZÁLLÁS KULTÚRÁJÁÉRT ÉS EGÉSZSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA

» Tovább

Ma 2019.12.12.
Gabriella napja van.

Fontos információk: 

Önkormányzati választás 2019.

 

>>A 2019-es önkormányzati választáshoz kapcsolódó tájékoztatót és dokumentumokat ovashat ide kattintva.>>

 

 

Keresés a honlapon:

Közadatkereső:

Helyi vállalkozók:

Dr. Gyöngyösi Bianka

Szolgáltató állatorvos

Dr. Pozsár Miklós állatorvos

Dr. Tóth Zsolt Olivér háziorvos

GAZDA-TEJ SZÖVETKEZET PETŐFISZÁLLÁS

Kis István

bútorasztalos-bútorrestaurátor

Kis László - gépi munkák

Komfort Style KFT

Mobil Petrol

PETŐFI PRESSZÓ Kávézó és Szomjoltó

Pince Bár Petőfiszállás

Szabó Tüzép Gazdabolt Petőfiszállás

SZENTKÚTI ABC,

Goods Market

Szentkúti Patika

Tóth Vince

autószerelő mester

© 2011 Petőfiszállás Községi Önkormányzat