Petőfi Sándor Általános Iskola

Petőfi Sándor Általános Iskola története és jelene

2019.03.14.

 

ISKOLÁNK TÖRTÉNETE ÉS JELENE

 

A PUSZTA ISKOLÁI

  „A pusztákon a gyermek a XIX. században elsősorban munkaerő. A cselédes ember kifejezés a tanyavilágban nem a béreseket tartó gazda, hanem a gyermekes családfő elnevezése. A ferencszállási puszta kiscselédei hamarabb megismerkedtek a munkával, mint a betűvetés úri tudományával. Eötvös József 1868. évi törvénye hiába írta elő az iskoláztatást, ezzel a pusztán nem igen foglalkoztak. A pusztákon alkalmi vándortanítók hintették a műveltség magvait.” (Bánkiné: Petőfiszállás c. könyvéből)
  Az első állandó iskola 1888-ban alakul meg a Szentkútnál. Ebben az időben 158 tanuló járt ide. Az 1910–es népszámlálás szerint Ferencszálláson az összeírtak közül több mint 60% nem tudott írni-olvasi.
  Az I. világháború idején a tanítókat elvitték katonának, a fiúkra pedig otthon volt szükség a férfi munkaerő pótlására.
  Az iskolába járás lehetőségén Klebelsberg Kuno kultuszminiszter rendelete javított nagymértékben. Az 1920-as, 30-as években több tanyai iskola létesült. Ekkor jött létre a Péteri-tói Iskola, a Homokosztályon a Rózsa Iskola. Épületében egy oltárfülkés tanterem és tanítói lakás volt. A Pálmonostori úti Iskola hasonló kivitelezésben épült meg. A Szentkúti Iskolát is felújították.
  Az iskolákban nemcsak a gyerekek tanítása folyt, hanem az írástudatlan felnőtteket is oktatták. Népművelői esték voltak, olvasó körök működtek a tanítók vezetésével.

» Tovább

Locsolóversek versenyének felhívása

2019.03.14.

Locsolóversek versenyének felhívása

 

 

» Tovább

Ünnepi készülődés az iskolában

2019.03.13.

Ünnepi készülődés az iskolában

 

 

„Fel-fel azt a magyar zászlót,
Vegyétek le a kalapot,
Egy ezredéves történelmünk,
Nem mutat föl többé ily napot.
[…]
Óh tündöklő március nap,
Csoda tettek csoda napja,
Tőled ragyog dicsőségünk,
Történelmünk legszebb napja.

Rád esküszik a magyar szív,
Hűtlen hozzád nem lesz soha,
Légy diadala múltjának,
Jövőjének légy záloga!!!”

(Havas István: Március 15.)

 

» Tovább

Iskolai rendezvények, tanórán kívüli foglalkozások az iskolában

2018.12.21.

Iskolai rendezvények, tanórán kívüli foglalkozások az iskolában


 Az iskolai szervezésű szabadidős programokon elsajátított ismeretek, készségek beépülnek a tantárgyi tudásba. A jól eltöltött szabadidő arra is alkalmas, hogy kompenzálja a gyerekek közötti szociális és kulturális egyenlőtlenségeket és alkalmat teremtsen egymás jobb megismerésére, barátságok kialakulására, közösségformálásra.

• A 2018/2019-es tanév első vasárnapján Táskaszentelésen és Szentmisén vehettek részt tanítványaink. A tanév során, hétfőnként a faluban lévő Mindenszentek és Boldogok Kápolnájában lehetősége van a gyerekeknek szentmisén való részvételre is.
• Szeptember végén Budapestre kirándult az egész iskola. Megnéztük az Aero-parkot, ahol még repülőgépek vezetői kabinjaiba is beülhettünk. Érdekes történeteket hallottunk a magyar repülőzés történetéről. Igazán élmény dús volt a dunai hajókázás, ahol Pest és Buda gyöngyszemeit nézhettük végig egy nagy hajó teraszáról, miközben az „elektronikus idegenvezető készülék” német és magyar nyelven ismertette a látványosságokat. A kirándulás a budai hegyekben záródott egy barlangi túrával, mely szintén sok újdonsággal bővítette tudásunkat. A belvárosban dugóba kerültünk, de a gyerekek még ezt is nagyon élvezték. A költségek egy részét a Szülői Közösség fizette. A tartalmas kirándulást Fekete Andrea szervezte.
• Az őszi szünet előtti utolsó tanítási napon vidám rendezvénnyel készültek nyolcadikosaink iskolatársaiknak Kisné Terecskei Tünde segítségével. Vetélkedők, zene, tánc és kézműves foglalkozások várták a gyerekeket. Az estig tartó rendezvény egy bátorságpróbával zárult. A büfé az alsós nevelők aktív részvételével működött.
• A 2. osztályosok a Kiskunfélegyházán, a Petőfi Moziban és a játszótéren töltöttek egy vidám délutánt osztályfőnökükkel, Balla Katalinnal.
• Az 1. és 4. osztály közösen látogatott el a Petőfi Moziba. Szabóné Szendrei Mária és Takács Istvánné tanítványai is szívesen töltötték az idejüket egy kiskunfélegyházi játszótéren.
Advent idején ellátogattak a szépen feldíszített Emlékparkba is.
• A karácsony közeledtével az osztályok elmentek a Betlehemhez. Az elsősök és a nyolcadikosok a közös karácsonyfa és a betlehemdíszítésében segédkeztek a parkban.
• A 3. osztályos gyerekek Gyöngyösi Andreával a Diótörő című filmet nézték meg a városi moziban.
• Idén is lehetőséget biztosítottunk Nyúl Imre kecskeméti fényképésznek arra, hogy a délelőtt folyamán képeket készítsen tanítványainkról. Aranyos osztályképek, vicces „barátos” fotók készültek. Örülünk, hogy a családok is igénybe vették a fotózás lehetőségét.
• Az iskolai könyvtárban folyamatosan vannak rendezvények Mikita Ferenc könyvtáros tanár szervezésében. Rendhagyó órákon ismerkedhettek meg a gyerekek a hangszerekkel és a kézikönyvek használatával. Az alsó tagozatosoknak 2 zenés mesefoglalkozás volt októberben és novemberben. Az egyiken népi hangszerekkel ismerkedhettek meg tanítványaink (A medve nem játék), a másik foglakozást a Katona József Megyei Könyvtár a „Gyermekek hónapja” alkalmából szervezte Süni és barátai címmel. A foglakozás témája a természetvédelem volt. Bekapcsolódtunk az „Országos Könyvtári Hét” programjaiba is, melynek keretében Rádi Györgyi tartott foglakozásokat a felsős tanulóknak.
• A Zenei világnapot, a Magyar Népmese Napját, az Állatok világnapját, a Gárdonyi emléknapot és a Márton napot rendhagyó órák keretében ünnepeltük meg tanítványainkkal.
• Osztályfőnöki órákon megemlékeztünk az aradi 13 vértanúról.
• Mindákné Rádi Piroska a 7. és 8. osztályos tanulókkal színvonalas és interaktív műsor keretében idézte fel az 1956-os forradalom eseményeit.
• Nemzeti ünnepeinken tanulóink mindig ellátogattak a település Emlékparkjába, ahol koszorúkkal is lerótták tiszteletüket a hősök kopjafái előtt.
Mindenszentek ünnepén a temetői megemlékezés műsorát Balla Katalin és Rádi Györgyi szervezte.
• Mindákné Rádi Piroska szervezésében a szegedi Móra Ferenc Múzeumban 25 diákunk ismerkedhetett meg a dinoszauruszok világával. A gyerekek izgalmas, interaktív eszközökkel, játékos formában tanulhattak a hatalmas állatokról. Múzeumpedagógiai foglakozás keretében „dínótojást” készítettek. Köszönjük a Plébánia kiránduláshoz nyújtott támogatását.
• 2018. december 1-jén első alkalommal került megrendezésre az Adventi Jótékonysági Vásár Petőfiszálláson. Iskolánk saját készítésű ajándéktárgyakat ajánlott fel. Tanáraink és tanulóink is részt vettek a foglakozáson, ahol az idősek számára készítettek karácsonyi üdvözletet. Játékokat és mesekönyveket gyűjtöttek tanulóink egy Kárpátaljai település gyermekei részére.
• Természetesen december 6-án hozzánk is ellátogatott a Mikulás. A szülők és Szász János polgármester segítségével minden tanulónknak hozott csomagot és csoki mikulást.
Ezen a napon rendeztük meg az alsósaink számára a mesemondó versenyt. 11 kisdiák tette szebbé a délelőttöt meséjével. A gyerekeket alsós nevelőik készítették fel a szülők segítségével.
A Diákönkormányzat szervezésében, Fekete Andrea vezetésével ezen a délutánon több mint 60 gyermekünk volt Kiskunfélegyházán moziban. Majd megnézték az ünnepi díszbe öltözött városközpontot.
• Napköziseink szabadidejükben szívesen játszanak az udvari játékokkal. A tanulás mellett részt vesznek a papírgyűjtésben és a szelektív hulladék gyűjtésében is.
• Tantestületünk fontosnak érzi, hogy a gyerekek esztétikus és otthonos környezetben töltsék napjaikat. Ezért a tananyagnak és az évszaknak megfelelő dekorációval díszítjük az iskola közösségi tereit. Az iskolai karácsonyfa díszeit idén a pedagógusok a „Karácsonyi bütyköldében” délutánonként közösen készítették el.
• Az etikát tanulók és az elsősök gyümölcssaláta készítésével készültek az ünnepekre.
• December 12-én délután Takács Istvánné és Gál Attila szervezésében vidám, helyi Bozsik Fesztiválon vehettek részt alsósaink.
• Tanulók, pedagógusok és szülők lázasan készülnek a karácsonyi ünnepségre, mely az idén is tartogatott meglepetéseket a gyerekeknek.
• December 29-én hagyományainkhoz híven színházba megyünk Lőrincz Hajnalka szervezésében. Idén a Nemzeti Színház és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes közös produkcióját (Egri csillagok) nézzük meg. Az előadás előtt lehetőségünk lesz bepillantani a kulisszák mögé.

Köszönöm a programokat szervezők és segítőik munkáját. Továbbra is azon leszünk, hogy lehetőségeinkhez mérten színesítsük a reánk bízott gyerekek iskolai életét.


Lőrincz Hajnalka
intézményvezető-helyettes

 

» Tovább

Pályázati munka az iskolában

2018.12.20.

Pályázati munka az iskolában

 

 Az oktató, nevelő munka jelenlegi körülményei között elsősorban a pályázatok jelentenek pénzforrást valamint lehetőségeket arra, hogy az iskolák minél teljesebb körűen tudják biztosítani a rájuk bízott tanulók képességfejlesztését, tanórán kívüli foglakoztatását, szabadidős tevékenységét. A technikai fejlesztések, újítások is ilyen módon jutnak el az intézményekbe. Ennélfogva a mi iskolánk is igyekszik ezekkel a lehetőséggel élni. A pályázati munka azonban igen időigényes, jó koordináló képességet és együttműködést feltételez. A beszámolók, adatszolgáltatások és elszámolások elkészítése felelősségteljes munka.

 Iskolánkban szeptemberben megkezdődtek azok a fejlesztések, melyek a nagy sávszélességű internet hozzáférés biztosítását és a WiFi szolgáltatás kiépítését célozzák a köznevelési intézményekben. Ennek eredményeként egy új, egységes, magas színvonalú infrastruktúra jön létre, amely a modern kor követelményeinek megfelelően képes kiszolgálni a digitális oktatást. Decemberben befejezték a munkálatokat.

 EFOP-3.2.4 „Digitális Kompetencia Fejlesztése” projekt keretében beszerzett és kiosztott eszközöket folyamatosan használják a kollégák az oktatói munkájuk során.
 A „Bugaci kincsesláda” című pályázat őszi témanapjain vettek részt tanulóink 3. osztálytól 8. osztályig. Így a szeptemberi hónap folyamán több, mint 60 tanulónk lehetett részese a programnak, amely a következő elemekből állt:

1. Pétermonostori ásatás: Dr. Rosta Szabolcs, a kecskeméti Katona József Múzeum igazgatója fogadta a gyerekeket a terepen régésztársaival. A gyerekek megtekinthették az ásatási folyamatot, munka közben ismerkedhettek a leletek felszínre hozatalával.
2. Táltos panzió: Szabó László, Bugac polgármestere tartott vetítéses bemutatót az „Aranymonostor” leleteiről, érdekességeiről.
3. A Karikás csárdában estebéddel látták vendégül a csoportokat.

 Tanulóink nagyon érdeklődőek és aktívak voltak. Tényleges élménypedagógiai foglakozásban volt részünk. Köszönjük a házigazdának, Bugac település önkormányzatának és iskolájának az izgalmas programokat és a szíves vendéglátást. Pályázati koordinátor: Rádi Györgyi.

 Ebben a tanévben képzésekkel és adatszolgáltatásokkal folytatódik a tavalyi évben kezdett EFOP-3.3.5.-17-217-00029 pályázat. (Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása a Kecskeméti Tankerületi Központban)

 Ennek során valósult meg az „Így foglalunk mi” című napközis táborunk, melyben 25 tanulónk vett részt 1 héten keresztül. A válaszható modulok közül a Nemzeti és kulturális identitás, hagyományőrzés és anyanyelvápolás témakört választottuk.

 A tábor célja, hogy élményalapú pedagógiai módszerekkel az adott témakörben tanulóink új ismereteket szerezzenek, fejlődjenek a kompetencia területeik.

 Hogyan születik a könyv? A szerkesztőségi üléstől a könyvbemutatóig valamennyi munkafázissal megismerkedhettek a résztvevő gyerekek (pl. papírmerítés, kreatív írás, illusztrációkészítés) a program során, melynek utolsó napjára el is készítették saját „könyvüket”. A játékos, számos testi, lelki, társas kompetenciát mozgósító, fejlesztő közösségi program során a gyerekek változatos alkotó, társas és kommunikációs helyzetben fejleszthették képességeiket. A foglalkozások során mozgósított kulturális anyag gazdagon merített a hagyománypedagógia és klasszikus magyar gyermeki kultúra világából.

 A tábor szervezői és programfelelősei: Lőrincz Hajnalka és Rádi Györgyi voltak. A programok megvalósításában iskolánk dolgozói működtek közre. A hét során ellátogattunk Ópusztaszerre, ahol a látnivalók megtekintése mellett külön múzeumpedagógiai órákon is részt vehettünk (rovásírás, nemezelés). A papírmerítést és a táncházat külsős segítők részvételével valósítottuk meg. A gyermekek a tábor ideje alatt teljes étkezési ellátást, valamint édesség- és írószercsomagot kaptak. Iskolánk sportszerekkel és oktatási tablókkal gazdagodott.

 November végén az „Esélyteremtés a köznevelésben” (EFOP 3.1.7) című pályázat kontrollcsoportjaként kérdőívek kitöltésében vesznek részt kollégáink.
 A Természettudományos Tudástár és Élményközpont projekt együttműködő partnereként iskolánk felsős tanulói kétéves program keretében rendszeres foglakozásokon fognak részt venni Kecskeméten a TIT Székházban. A pályázat hosszas előkészítő szakaszában szerződéskötések, egyeztetések, képzések zajlottak. A tényleges foglakozások december 17-én kezdődnek, ahol első alkalommal 18 tanuló és 2 kísérő nevelő vesz részt intézményünkből. Rendhagyó természettudományos óra, természettudományos játszóház, valamint csillagászati szakkör kerül megtartásra. Intézményünkből Trombitás Péter oktatóként, Mikita Ferenc kísérő nevelőként is segíti a pályázati munkát.

 Az itt felsorolt projektek most vannak folyamatban iskolánkban, általában több éves megvalósításúak. Ezen felül vannak olyan pályázataink, amelyek már megvalósultak, de követési idejük még nem járt le. (Ezek a következők: Pusztánk csillagai- NTP-KKI-A-15-0031, Hazai testvériskolai kapcsolatok erősítése-TÁMOP 3.3.14., Teljeskörű Iskolai Egészségfejlesztés-TÁMOP 6.1.2.A-14/1-2014-0001, A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása-TÁMOP 3.3.15). Két pályázati program most van előkészítés alatt.

 

Rádi Györgyi intézményvezető

» Tovább

TANÉVNYITÓ ÜNNEPÉLY

2018.08.26.

TANÉVNYITÓ ÜNNEPÉLY

 

 

» Tovább

A TANKÖNYVOSZTÁS IDŐPONTJA:

2018.08.26.

A TANKÖNYVOSZTÁS IDŐPONTJA:

 

» Tovább

Nyári karbantartási munkák az iskolában

2018.07.18.

Nyári karbantartási munkák az iskolában


  A vakáció kezdete óta szorgos munka folyt az iskolában, melynek keretében megszépültek az irodák, a folyosók, tisztító meszelést kaptak a mellékhelyiségek. Az anyagi forrást a Kecskeméti Tankerületi Központ, a települési Önkormányzat és Trombitás Imre egyéni vállalkozó biztosította. A munkákat a közmunkások csoportja és az iskola technikai dolgozói végezték el. Folyamatosan végzik a takarítást, hogy szeptemberben szép, tiszta, rendezett környezet fogadja a gyerekeket.

 

» Tovább

Meghívó családnapi műsorra

2018.05.08.

Meghívó családnapi műsorra

 

 

» Tovább

Tavaszi vers és képek az iskolától

2018.04.27.

Tavaszi vers és képek az iskolától

 

Majtényi Erik: A tavasz


Csipkés rüggyel,
madárfüttyel
köszön rám,
köszön rád,
s majd egy reggel,
ha víg kedvvel
jól megráz egy
almafát,
és a fáról,
minden ágról
szirmok fellege havaz,
földön-égen
csodaszépen
tündöklik fel a tavasz.

 

» Tovább

Színvonalas versenyeken elért szép eredmények áprilisban

2018.04.18.

Színvonalas versenyeken elért szép eredmények áprilisban

 

  2018. április 12-én rendezték meg a megyei szépíró versenyt Kiskőrösön. Az iskolai, majd járási fordulókon továbbjutottak mérkőzhettek meg ezen a napon. 59 tanuló vett részt 5 korcsoportban ezen a megmérettetésen. A verseny célja a kézírás fontosságára való figyelemfelhívás és a sajátos nevelési igényű gyermekek pozitív megerősítése, tehetségük kibontakoztatása volt.
Iskolánkat Halász Réka 4. osztályos tanuló képviselte, aki harmadik helyezést ért el. (Felkészítő pedagógus: Tőzsér Mária)

 

  A Bács-Kiskun Megyei Kisiskolák Közművelődési Egyesülete és a Lakitelek Népfőiskola által 2018. április 11-12-én szervezett KI MIT TUD? versenyen 5 tanulónk vett részt.


Dobogósaink:

  • Bakos Zorka ének kategóriában 2. helyezés (Felkészítője: Tarjányiné Manninger Ágota)
  • Bakos Gyöngyvér mese kategóriában 2. helyezés (Felkészítő pedagógus: Lőrincz Hajnalka)
  • Bajáki Bence vers kategóriában 1. helyezés (Felkészítő pedagógus: Lőrincz Hajnalka)

  A Constantinum Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Kollégium KÖLTÉSZET NAPJA tiszteletére megrendezett szavalóversenyén 7 tanulónk mérette meg magát.


Dobogósaink:

  • Bricsik Gréta 3. helyezés (Felkészítő pedagógus: Lőrincz Hajnalka)
  • Fődi Fanni különdíj (Felkészítő pedagógus: Lőrincz Hajnalka)

  A MEGYEI HITTANVERSENYT Kecskeméten rendezték meg 2018. április 14-én. A 7-8. osztályos korcsoportban Mindák Dániel 1. helyezést ért el. (Felkészítője: Pál Csaba)

 

  Iskolánk 3 tanulója vett részt az ALAPMŰVELETI MATEMATIKA VERSENYEN Kecskeméten Kisné Terecskei Tünde irányításával.

 

  A több fordulós „KÁRPÁT-MEDENCE KINCSEI” vetélkedőn Rádi Györgyi vezetésével négy 7. osztályos tanuló oldotta meg a feladatsorokat.

 

» Tovább

Meghívó húsvétváró délutánra

2018.03.21.

Meghívó húsvétváró délutánra

 

» Tovább

Megemlékezés nemzeti ünnepünk alkalmából

2018.03.21.

Megemlékezés nemzeti ünnepünk alkalmából

 

 Megemlékezést tartottunk nemzeti ünnepünk, 1848. március 15. tiszteletére. Ünnepi műsorral iskolánk 4. osztályosai készültek osztályfőnökük irányításával.
  Az ünnepségen részt vettek az óvodások, az iskola tanulói és dolgozói, a szülők. Megtisztelték rendezvényünket községünk vezetői, a Szociális Intézmény és az egyház képviselői. Az ünnepély zárásaként koszorúzás következett a Petőfi szobornál. Minden osztály készült valamilyen dísz elkészítésével, melyet szintén a településünk névadójának szobra köré helyeztünk el. Így fejeztük ki tiszteletünket a forradalom és a szabadságharc hősei előtt.
  A Faluháztól átvonultunk az Emlékparkba, ahol az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére állított kopjafát is koszorúkkal, virágokkal és nemzeti színű zászlócskákkal díszítettük.

 

A cikket Rádi Györgyi iskola-igazgatónő írta.

A képeket Nagy Tímea készítette.

» Tovább

ISKOLAI KÉSZÜLŐDÉS A NEMZETI ÜNNEPRE

2018.03.14.

ISKOLAI KÉSZÜLŐDÉS A NEMZETI ÜNNEPRE

» Tovább

Archívum

 
» További hírek
 

Ma 2019.03.21.
Benedek napja van.

Fontos információk: 

Önkormányzati választás 2019.

 

>>A 2019-es önkormányzati választáshoz kapcsolódó tájékoztatót és dokumentumokat ovashat ide kattintva.>>

 

 

Keresés a honlapon:

Közadatkereső:

Helyi vállalkozók:

Dr. Gyöngyösi Bianka

Szolgáltató állatorvos

Dr. Pozsár Miklós állatorvos

Dr. Tóth Zsolt Olivér háziorvos

GAZDA-TEJ SZÖVETKEZET PETŐFISZÁLLÁS

Kis István

bútorasztalos-bútorrestaurátor

Kis László - gépi munkák

Komfort Style KFT

Mobil Petrol

PETŐFI PRESSZÓ Kávézó és Szomjoltó

Pince Bár Petőfiszállás

Szabó Tüzép Gazdabolt Petőfiszállás

SZENTKÚTI ABC,

Goods Market

Szentkúti Patika

 

© 2011 Petőfiszállás Községi Önkormányzat