Petőfi Sándor Általános Iskola

Petőfi Sándor Általános Iskola története és jelene

2017.09.04.

 

ISKOLÁNK TÖRTÉNETE ÉS JELENE

 

A PUSZTA ISKOLÁI

  „A pusztákon a gyermek a XIX. században elsősorban munkaerő. A cselédes ember kifejezés a tanyavilágban nem a béreseket tartó gazda, hanem a gyermekes családfő elnevezése. A ferencszállási puszta kiscselédei hamarabb megismerkedtek a munkával, mint a betűvetés úri tudományával. Eötvös József 1868. évi törvénye hiába írta elő az iskoláztatást, ezzel a pusztán nem igen foglalkoztak. A pusztákon alkalmi vándortanítók hintették a műveltség magvait.” (Bánkiné: Petőfiszállás c. könyvéből)
  Az első állandó iskola 1888-ban alakul meg a Szentkútnál. Ebben az időben 158 tanuló járt ide. Az 1910–es népszámlálás szerint Ferencszálláson az összeírtak közül több mint 60% nem tudott írni-olvasi.
  Az I. világháború idején a tanítókat elvitték katonának, a fiúkra pedig otthon volt szükség a férfi munkaerő pótlására.
  Az iskolába járás lehetőségén Klebelsberg Kuno kultuszminiszter rendelete javított nagymértékben. Az 1920-as, 30-as években több tanyai iskola létesült. Ekkor jött létre a Péteri-tói Iskola, a Homokosztályon a Rózsa Iskola. Épületében egy oltárfülkés tanterem és tanítói lakás volt. A Pálmonostori úti Iskola hasonló kivitelezésben épült meg. A Szentkúti Iskolát is felújították.
  Az iskolákban nemcsak a gyerekek tanítása folyt, hanem az írástudatlan felnőtteket is oktatták. Népművelői esték voltak, olvasó körök működtek a tanítók vezetésével.

» Tovább

Ünnepélyes tanévnyitó az iskolában

2017.09.04.

Ünnepélyes tanévnyitó az iskolában


2017. szeptember 1-jén reggel ünnepélyes tanévnyitót tartottunk iskolánkban, majd a tanítás is elkezdődött. A 2017/18-as tanév a diákok számára 180 tanítási napból áll. Ebben a tanévben 104 tanulója lesz iskolánknak. Diákjainkat szép, tiszta, rendezett környezettel fogadtuk. A tankönyvek is rendben megérkeztek, melyet már augusztus végén mindenki hazavihetett. Ebben a tanévben 13 elsős kezdte meg általános iskolai tanulmányait intézményünkben.


Diákjainknak és kollégáimnak is eredményes, sikeres tanévet kívánok!


Rádi Györgyi intézményvezető

 

» Tovább

Lassan becsöngetnek…

2017.08.30.

Lassan becsöngetnek…


A Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola pedagógusai és dolgozói lázasan készülnek a közelgő új tanévre.
A szorgos kezek által megszépült és élettel telivé vált iskola méltó módon várja a diákokat.

» Tovább

Meghívó iskolai tanévnyitó ünnepélyre

2017.08.30.

Meghívó iskolai tanévnyitó ünnepélyre

 

 

» Tovább

Tankönyvosztás időpontja

2017.08.22.

Tankönyvosztás időpontja

 

 

» Tovább

Ünnepélyes tanévzáró és ballagás az iskolában

2017.07.10.

Ünnepélyes tanévzáró és ballagás az iskolában


Intézményünkben 2017. június 24-én tartottuk a tanévzáró ünnepélyt. A 2016/17-es tanév végén 106 tanuló kapott bizonyítványt. Volt ebben több szép, dicséretes eredmény is. Tehetségének és kitartó szorgalmának következtében 9 kitűnő és 10 jeles tanulónk lett. A legszorgalmasabb diákjaink értékes jutalomban részesültek: könyvjutalom, mozi jegy, cirkusz belépő. Sajnos akadtak olyanok is, akik nem tudták teljesíteni a követelményeket. 5 főnek pótvizsgát kell tennie. Jelenleg már nincs olyan tanulónk, akinek igazolatlan hiányzása lenne.
A tavalyi kompetencia mérés eredménye szerint jól teljesített iskolánk. A tanév folyamán sok-sok versenyen vettek részt diákjaink, akik pedagógusaik vezetésével szorgalmasan készültek és mindig eredményesen helyt álltak.
A tanév során több felújítást is végeztek iskolánkban. Ennek anyagi fedezetét a Kecskeméti Tankerületi Központ biztosította, melyet ezúton is megköszönünk. A munkálatok során többek között új kémény és járda szakasz építése, teljes körű ablak csere valósult meg. Az intézmény külső arculata is megújult, az ablakkeretek és a lábazat újrafestésével. A leány mosdó felújításához a Községi Önkormányzattól 1 millió forintos támogatást kaptunk.
Kirándulásaink nagy részét a Szülői Munkaközösség anyagi támogatásával és pedagógusaink szervező munkájával tudtuk megvalósítani. Így jutottunk el a tanév során Ópusztaszerre, a kiskunfélegyházi Múzeum napra, budapesti színházlátogatásra. Diákjaink mindig nagy örömmel vesznek részt a szabadidős programokon, amely sok-sok élményt nyújt számukra.
Minden fajta segítséget, anyagi és erkölcsi támogatást megköszönünk!
A tanévzáró keretében került sor a 8. évfolyamos tanulók búcsúztatására is. 15 diákunk ballagott el, akiknek további tanulmányaikhoz sok sikert kívánunk.

Rádi Györgyi

intézményvezető

 

 

» Tovább

Iskolai bevásárlólisták

2017.06.30.

Iskolai bevásárlólisták

 

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

 

Az alábbi taneszközökre lesz szüksége a felsősöknek a 2016/17-es tanévben:

>>A felsős taneszközök listája megtekinthető, letölthető ide kattitnva!>>

 

 Bevásárlólista 2. 3. és 4. osztály részére

>>Bevásárlólista 2. 3. és 4. osztály részére megtekinthető, letölthető ide kattintva!>>

 

>>A dokumentumok megtekintéséhez Adobe Reader ajánlott melyet letölthet ide kattintva!>>

» Tovább

KÖLTÉSZET NAPI NAPVADÁSZAT

2017.04.14.

KÖLTÉSZET NAPI NAPVADÁSZAT

2017. április 11-én (kedden) rendhagyó módon emlékeztek meg a Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola vállalkozó kedvű tanulói és tanárai a költészet napjáról. 5:45-kor gyülekeztek az intézmény ebédlőjében, majd közösen elsétáltak a település Emlékparkjába. 6:02-kor verssel és dallal köszöntötték a felkelő Napot. Visszaérve az iskolába, meleg lángos és forró tea várta a gyerekeket. A közös reggeli után a szokott rendben folytatódott a nap. A résztvevők emléklapot kaptak a hajnali séta emlékére.

 

A cikket és a képeket Lőrincz Hajnalka szervezőnek köszönhetjük.

 

» Tovább

Iskolai farsang a Faluházban

2017.02.23.

Iskolai farsang a Faluházban

 

» Tovább

Jótékonysági bál az általános iskolások javára

2017.02.15.

Jótékonysági bál az általános iskolások javára


Idén 2017. február 11-én rendezte meg a szülői munkaközösség az iskolai bálját. A 140 vendég ezúttal is rendkívül jól érezte magát.
A báli vendégeket immár hagyományosan a szülők fogadták, majd az iskola igazgatónője köszöntötte őket. A jókedvet a gyerekek által előadott néptánc és egy huncut népmese alapozta meg.
Ezúton szeretnénk megköszönni a szervezőknek, a támogatóknak és a vendégeknek, hogy hozzájárultak a bál sikeréhez.

 

A cikket ezúton is köszönjük Lőrincz Hajnalka intézményvezető helyettesnek!

A képeket ezúton is köszönjük Nagy Tímeának!

 

» Tovább

Az iskola megünnepelte a Magyar Kultúra Napját

2017.01.24.

Az iskola megünnepelte a Magyar Kultúra Napját

 

Gondolatok a magyar kultúra napjára


Van egy dal, amit előbb megtanulsz, még mielőtt a tartalmát megértenéd. Amíg pici vagy, csak hallgatod: a televízióban, amikor a győztes magyar sportolók tiszteletére felkúszik a rúd csúcsára nemzeti lobogónk. Vagy az iskolai ünnepélyeken, ahol tiszteletadással és meghatottan éneklik együtt a résztvevők. Aztán egy idő után magad is megpróbálod énekelni, s egyre biztosabban dalolod a többiekkel. Amire az iskolában tanulsz róla, már ismered: ez a magyar Himnusz.
Kölcsey Ferenc költeménye olyan vers, amelyben a költő Magyarországot és az e hazát szerető, védelmező és érte meghalni is kész magyar népet dicséri. Versében felemlegeti történelmünk dicsőséges eseményeit és véres küzdelmeit, veszteségeit. A bevezető és a záró versszakokban pedig Istent hívja segítségül, hogy végre boldogságban, békében élhessen e földön a magyar. Erkel Ferenc 1844-ben zenésítette meg a HIMNUSZT.
Minden népnek van nemzeti himnusza, de ilyen, Istenhez szóló, védelmet kérő nem akad. Ezért is nevezzük Kölcsey Himnuszát a magyar nép imádságának.
Az elhangzott gondolatokat nem csak eszünkkel, szívünkkel is érteni kell. Reméljük, eljutottak e szép szavak lélektől lélekig.
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnusz szövegének megírását. Ennek emlékére 1989 óta január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját.
A tudomány, a művészetek nem létezhetnek az érteni, élvezni és művelni képes emberek nélkül. Értő közönség nélkül a tudományos eredmények, az alkotások, a könyvek, a színházi előadások, a hangversenyek elvesznek vagy létre sem jönnek.
Meg kell becsülni alkotásainkat, melyek értékes emlékei, lenyomatai az elmúlt koroknak. Őrizni, védeni kell nyelvünket, mint kultúránk legfontosabb hordozóját!

» Tovább

Köszönő levél Kárpátaljáról

2017.01.17.

Köszönő levél Kárpátaljáról

 

 

» Tovább

Az őszi szünetben is szorgos munka folyt az általános iskolában.

2016.11.10.

Az őszi szünetben is szorgos munka folyt az általános iskolában.


A nagy épület kéménye az ősz folyamán megrepedt, ezért azt újra kellett építeni. A lehetőségek felmérése után a KLIK anyagi segítségével láttak hozzá a munkákhoz, melynek összege 2 millió Ft. A tankerület a balesetveszély elhárítása végett azonnal megadta az engedélyt a munkálatok elvégzéséhez. A kivitelező úgy időzítette a munkát, hogy csak az őszi szünetben kellett leállítani a kazánokat. Novemberben ismételten meleg tantermekkel tudtuk várni a szünetről visszaérkező diákokat.
Köszönetünket fejezzük ki a rugalmas ügyintézésért és a jelentős anyagi támogatásért a Tankerületnek, a Bács-Szinkron Kft-nek a munka gyors megszervezésért és időben való kivitelezéséért.
Szintén a Tankerület anyagi támogatásával sikerült az őszi szünetben megépíteni a hátsó kapuhoz vezető járdát, mely a Faluházhoz való átjutást tette könnyebbé. A munkát Mészáros István és Fődi József vezetésével önkormányzatunk közfoglalkoztatott dolgozói végezték el.


Köszönjük mindenki segítségét!


Rádi Györgyi intézményvezető

» Tovább

Ünnepélyes iskolai tanévnyitó a Faluházban

2016.09.02.

Ünnepélyes iskolai tanévnyitó a Faluházban

 
2016. szeptember 1-jén ünnepélyes keretek között nyitottuk meg az új tanévet községünk általános iskolájában. A 2016/17-es tanévet 17 első osztályos kezdte meg, az iskola tanulóinak létszáma 110 fő.
A nyár folyamán elvégezték a szükséges karbantartási és takarítási munkákat, időben megérkeztek a tankönyvek, elkészültek a tanévnyitáshoz szükséges dokumentumok.
Köszönöm mindenki munkáját, aki hozzájárult az új tanév előkészítéséhez.
Iskolánk minden tanulójának és dolgozójának sikeres tanévet kívánok.


Rádi Györgyi intézményvezető

 

» Tovább

Előkészületek a tanévkezdésre

2016.09.02.

Előkészületek a tanévkezdésre

 

Településünk óvodája, iskolája felkészült a tanévkezdésre.

Az iskolában tisztító festés történt, a gyerekek öltözőjénél lakkozott OSB lapok kerültek felszerelésre, melyek így könnyebben takaríthatók. Két tanterem parkettája újra lett lakkozva. Szükséges helyeken javító festések történtek ( pl. kerékpár tárolónál ).

Az óvodánál új takarókat kaptak az óvodai csoportok, tisztító festést kapott a vizesblokk, OSB lapokkal burkolták be az óvoda ebédlőjét, az óvodához vezető járdánál pedig állat figurák mutatják az utat az óvodásoknak az óvoda bejárata felé.

Az önkormányzat konyhája 95 iskolásnak és 50 óvodásnak biztosít étkezést. ezen felül 86 felnőttnek, ebből 70 idősnek főznek. A konyha az önkormányzati konyhakertekben megtermelt krumplit és zöldségeket is felhasználja.

 

» Tovább

Archívum

 
» További hírek
 

Ma 2017.09.24.
Gellért, Mercédesz napja van.

Fontos információk:

Népszavazás

2016 október 2.

 

>>A 2016 október 2-ai népszavazáshoz kapcsolódó tájékoztatót és dokumentumokat ovashat ide kattintva.>>

Keresés a honlapon:

Közadatkereső:

© 2011 Petőfiszállás Községi Önkormányzat