Petőfi Sándor Általános Iskola

 

ISKOLÁNK TÖRTÉNETE ÉS JELENE

 

A PUSZTA ISKOLÁI

  „A pusztákon a gyermek a XIX. században elsősorban munkaerő. A cselédes ember kifejezés a tanyavilágban nem a béreseket tartó gazda, hanem a gyermekes családfő elnevezése. A ferencszállási puszta kiscselédei hamarabb megismerkedtek a munkával, mint a betűvetés úri tudományával. Eötvös József 1868. évi törvénye hiába írta elő az iskoláztatást, ezzel a pusztán nem igen foglalkoztak. A pusztákon alkalmi vándortanítók hintették a műveltség magvait.” (Bánkiné: Petőfiszállás c. könyvéből)
  Az első állandó iskola 1888-ban alakul meg a Szentkútnál. Ebben az időben 158 tanuló járt ide. Az 1910–es népszámlálás szerint Ferencszálláson az összeírtak közül több mint 60% nem tudott írni-olvasi.
  Az I. világháború idején a tanítókat elvitték katonának, a fiúkra pedig otthon volt szükség a férfi munkaerő pótlására.
  Az iskolába járás lehetőségén Klebelsberg Kuno kultuszminiszter rendelete javított nagymértékben. Az 1920-as, 30-as években több tanyai iskola létesült. Ekkor jött létre a Péteri-tói Iskola, a Homokosztályon a Rózsa Iskola. Épületében egy oltárfülkés tanterem és tanítói lakás volt. A Pálmonostori úti Iskola hasonló kivitelezésben épült meg. A Szentkúti Iskolát is felújították.
  Az iskolákban nemcsak a gyerekek tanítása folyt, hanem az írástudatlan felnőtteket is oktatták. Népművelői esték voltak, olvasó körök működtek a tanítók vezetésével.1952-ben a község önállóvá válásakor 7 iskola működött a tanyavilágban. A fentieken kívül tanítás folyt a Majsai úti Iskolában, a Szegedi úti Iskolában és a Csólyosi úti Külső Iskolában.
A tanulók csak alsó és felső tagozatra voltak osztva. Az iskolákban általában 2-2 tanító dolgozott.
  1952-ben az Igazgatóság a legrégibb, a szentkúti iskolánál kezdte meg munkáját. Ekkor itt már csoportbontásban tanítottak: 1-2. osztály, 3-4. osztály, 5-6.osztály, 7-8. osztály. Egyre több lett a nevelő, megkezdődött a szakrendszerű oktatás. A hatalmas tanyavilágban az 1950-es években az iskolák tanulói létszáma összesen 650- 800 fő között mozgott.
  1959-ben épült meg a Petőfi Sándor Általános Iskola. Ekkor még csak alsó és felső csoporttal működött. 1963. szeptember 1-jétől 3 tanerős volt, 1-4. osztály, 5-6. osztály és 7-8. osztály működött. 1964-től önálló osztályokra bontották a tanulóifjúságot. A szaktanárok többsége a városból járt ki a falusi iskolába, a tanítás délelőtt és délután is folyt, mert kevés volt a tanterem.
  1973-től fokozatosan megszűntek a tanyasi iskolák, a tanulókat fenti irányítással körzetesítették, s központi iskolába kellett járni.
Az utolsó tanyasi iskola 1994-ben szűnt meg. Ekkor 5 gyermek tanult még itt. Az itt tanító idős tanító néni 1-4 összevonásban tanított hosszú évtizedeken keresztül.

 

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna iskolánk elhunyt igazgatónője. Emlékét tisztelettel őrizzük.

 

ISKOLÁNK JELENE

 

>>Iskolai dolgozók névsora - 2017/2018. tanév dokumentum megtekinthető, letölthető ide kattintva.>>

 

>>A dokumentum megtekintéséhez Adobe Reader ajánlott. Letölthető ide kattintva.>>

 

Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027906

6113 Petőfiszállás, Ady Endre utca 3-5.

Elérhetőség: Tel: 76/368-072, e-mail: pszisk1@gmail.com

 

Intézményünk tanárai a 2017/18-os tanévben

 

Intézményvezető: Rádi Györgyi (magyar nyelv, történelem, könyvtár)

Intézményvezető-helyettes: Lőrincz Hajnalka (magyar irodalom, informatika,etika)

 

osztály

osztálylétszám

osztályfőnök

 1.

 13 fő

Balla Katalin (tanító)

 2.

 15 fő

Szabóné Szendrei Mária (tanító, etika)

 3.

 15 fő

Takács Istvánné (tanító, alsós munkaközösség vezető)

 4.

 16 fő

Gyöngyösi Andrea (tanító, vizuális kultúra)

 5.

 10 fő

Vargáné Rigó Anikó (német nyelv, tanulószoba)

 6.

 11 fő

Mayer Tamásné (magyar nyelv és irodalom, honismeret, történelem, tanulószoba)

 7.

 11 fő

Kisné Terecskei Tünde (matematika, informatika)

 8.

 13 

Trombitás Péter (természetismeret, biológia, földrajz, kémia, technika, felelős munkaközösség vezető)

 

Fekete Andrea

tanító, napközi

Gál Attila

testnevelés

Gyöngyösi Csaba

fizika

Mikita Ferenc

könyvtár, tanulószoba

Pataki Ágnes

ének

Seres Mónika

tanító, napközi

Tőzsér Mária

Balla Barnabás

Mindákné Rádi Piroska

Pál Csaba

gyógypedagógus

hitoktató

hitoktató

hitoktató

 

Technikai dolgozók:

 

Bajáki Edit

ügyviteli dolgozó

Bóna Tiborné

takrító

Magyar Ferencné

takarító

Mezősiné Balogh Bernadett

iskolatitkár

Mészáros István

karbantartó

Tóth László Józsefné

iskolabusz vezetője

 


Iskolai tanévnyitó ünnepély

2019.08.22.

Iskolai tanévnyitó ünnepély 

 

» Tovább

Tankönyvosztás

2019.08.22.

Tankönyvosztás

 

 

» Tovább

Az idegen nyelvi mérésről

2019.07.05.

Az idegen nyelvi mérésről


 2019. május 22-én idegen nyelvi mérésen vettek részt 6. és 8. osztályos tanulóink. Az ország összes iskolájának minden feladatellátási helyén a mérésben érintett tanulók azonos időpontban és azonos körülmények között írják meg a mérést, melyet az Oktatási Hivatal és az iskolák közösen szerveznek meg.
 A feladatok tartalma minden diák számára azonos, független attól, hogy hány órában tanulja iskolájában az idegen nyelvet.
A tanulók nyelvtudását két alapkészségen, az olvasott szöveg értésén és a hallott szöveg értésén keresztül mérik. Ez különösen nehéz a tanulási nehézségekkel küzdő diákok számára.
 A mérés célja az, hogy képet adjon nyelvoktatásunk eredményességéről, illetve statisztikai jellegű adatokat biztosítson a felső tagozatos tanulók nyelvtudásáról, azaz képet adjon a nyelvismeret országos szintjéről.
A mérésen a KER szerinti szinteknek, azaz a 6. évfolyamon az A1-es, 8. évfolyamon az A2-es szintnek kell megfelelni.
 Iskolánk 6. osztályos tanulói közül 3 tanuló szakértői javaslatának megfelelően nem vett részt a mérésben. A mérés problémamentesen zajlott. Dolgozataik áltageredménye 55%, ebből a legjobb eredményt elért tanuló 76%-ot, míg a leggyengébb tanuló 26%-ot írt.
 A 8. osztályosok közül 2 tanuló nem vett részt a mérésben. A nyolcadikosok átlageredménye 45%, ebből a legjobb eredményt elérő tanuló 63%-ot írt, a leggyengébb pedig 27%-ot.
 A tanulók tájékoztatása eredményeikről a tanév utolsó hetében szóban megtörtént.


Vargáné Rigó Anikó

» Tovább

Alsós és felsős felszerelést lista

2019.07.05.

Alsós és felsős felszerelést lista

 

A felszerelés listák megtekinthetők az alábbi linkekere kattintva. 

 

Bevásárlólista 1. osztály részére


Bevásárlólista 2. 3. és 4. osztály részére


Felszerelés lista (felsős) 2019-2020

» Tovább

Erdélyi körúton volt az iskola

2019.06.21.

Erdélyi körúton volt az iskola

 

» Tovább

ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ AZ ERDÉLYI KIRÁNDULÁSRÓL (HAT-18-01-1271)

2019.05.30.

 

 

ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ AZ ERDÉLYI KIRÁNDULÁSRÓL (HAT-18-01-1271)


 2019. május 14-17. között a Határtalanul 2018 pályázat keretén belül 14 diákunk 2 kísérőpedagógus segítségével egy erdélyi tanulmányi kiránduláson vehetett részt.


Kirándulásunk úti célja Torockó volt, ahol a szálláshelyünkről tettünk kirándulásokat a környező híres városokba, valamint földrajzi, irodalmi, történelmi és néprajzi nevezetességek helyére. Az első napon elsősorban irodalmi tanulmányainkat idéztük fel, Arany János és Ady Endre életútjával kapcsolatos városokat, múzeumokat látogattunk meg. Nagyszalontán igazi élmény volt az idegenvezető előadásmódja, aki bevonta tanulóinkat is Arany János életének szemléltetésébe. A Csonka toronynál koszorút helyeztünk el. Ady Endre több szálon kötődik Nagyváradhoz, Csucsához. Utunk során ezeket is felfedeztük, valamint kiselőadásokkal is kiegészítettük eddigi tanulmányainkat. Nagyváradon megtekintettük azokat a kulturális emlékeket, amelyek I. László királyunkhoz kapcsolhatóak, és gyönyörködhettünk a főtér épületeinek szépségében (pl.: Fekete Sas palota). Megtekintettük a püspöki székesegyházat-ahol a lányok még énekeltek is-, valamint a Kanonok sort is. Meglátogattuk az Ady Múzeumot is. A Királyhágón, „Erdély kapujában" gyönyörű látvány tárult elénk. Érintettük Csucsát, ahol Ady Endre élt Boncza Bertával. Estére érkeztünk szálláshelyünkre, Torockóra. A Király Vendégházban kedves vendéglátással és fűtött szálláshellyel fogadtak minket.
 A második nap utazásunk célja Torda volt. A Tordai Sóbánya különleges látványa mindenki számára maradandó élménnyé vált. A Jósika Miklós Elméleti Líceumban már ismerősként fogadták intézményünket, mert korábban is tettünk már itt látogatást. Nagy vendégszeretettel fogadtak minket. Meséltek mindennapi küzdelmeikről, valamint elmagyarázták tanulóinknak, hogy mit jelent a líceum, mint oktatási forma. A mi iskolásaink népdalcsokorral köszönték meg a szívélyes fogadtatást. A Tordai-hasadék az esőzések után kihívást jelentett számunkra, de a fegyelmezett túrázás gyümölcseként gyönyörű látványban volt részünk. Az időjárás pedig jóra fordult, ragyogó napsütésben a patak mellett kiépített turista útvonalon tudtunk végigmenni. Itt tanulóink kiselőadások tartottak Szent László legendákról, valamint a földrajzi körülményekről.
 Harmadik nap reggel meglátogattuk a torockói iskolásokat. Itt az igazgató asszony mesélt nekünk az iskolában folyó oktatásról. Sajnos, egyre kevesebb a magyar gyermek az iskolában. Itt néptánccal és kis ajándékokkal kedveskedtünk. Kincses Kolozsvár tényleg nagyon gazdag látnivalókban. Mi a főtéren meglátogattuk a Szent Mihály templomot (amit sajnos épp tataroztak), a Mátyás szoborcsoportot, amely az 1902-es Párizsi Világkiállításra készült Fadrusz János keze nyomán. Ide koszorút is helyeztünk, tisztelegve a Hunyadiak előtt. A Farkas utcai református templom is gyönyörű. Megtekintettük a Babes-Bolyai Egyetemet, ahol előadással tisztelegtünk a híres matematikus emléke előtt. A Házsongárdi temetőben ellátogattunk Reményik Sándor sírjához, ahol a költő emlékét a Templom és iskola című versével idéztük fel. Felkerestük a híres magyarok síremlékeit. A délután folyamán Torockószentgyörgy várához másztunk fel, majd a vacsora után a Székely-kő történetét ismertük meg, és egészen a sziklákig felsétáltunk. A lemenő nap fényében szépséges kilátás nyílt az Aranyos-patak völgyében meghúzódó Torockóra. Az Ó-falu Európa Nostra-díjas, a régi épületek között sétálva megnyugszik az ember.
Negyedik nap a hazafelé vezető úton Gyulafehérváron a katolikus székesegyházat látogattuk meg, ahol mécseseket helyeztünk el a Hunyadiak síremlékénél. Hunyadi János és Hunyadi László szarkofágja mellett megtekintettük Fráter György, Szapolyai János és Izabella királynő emlékhelyeit is. Déva várához a felvonóval jutottunk. A vár fokán felelevenítettük Kőműves Kelemen balladáját. Az utazási idő kötöttségei miatt csak kiselőadással idéztük fel az aradi hősök emlékét.
A beszámolót Rádi Györgyi pályázati felelős, a képeket Gál Attila kísérőtanár készítette

 

 

 

>>Az élménybeszámoló dokumentuma megtekinthető ide kattintva>>

 

» Tovább

KI MIT TUD? 2019

2019.04.30.

KI MIT TUD? 2019


 2019. április 25-én volt a Kiskunfélegyházi Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, EGYMI által megszervezett „Ki mit tud?”, amelyen iskolánk tanulói is megmérettettek. A versenyen több mint 270 gyermek vett részt. Vers, mesemondás, ének, tánc, színdarab, zenei produkció, valamint rajz kategóriában lehetett indulni. Sallai Marcell Arany János Családi kör című versének részletét szavalta el. A versmondók között 2. helyezett lett.


  Iskolánkból négy tanuló indult a rajzversenyen. Közülük Halász Réka és Seres István A tavasz színei témában festményükkel különdíjat, valamint 2. helyezést kaptak. A gyerekeknek a szervezők oklevelekkel és kisebb ajándékokkal is kedveskedtek.


  Tartalmas napot tölthettünk el. A tanulók érdeklődve és csodálkozva nézték végig egymás produkcióit, tanulhattak egymástól. Ezen az emlékezetes napon a szervezők ízletes ebéddel, péksüteménnyel is vendégül láttak minden versenyzőt, kísérő tanáraikkal együtt.


  A gyerekek nagy örömmel vették át a díjakat, talán még jobban örültek az elismerésnek, mint azt másoknál látni szoktuk. Ezek a dicsérő szavak bizonyítják számukra azt, hogy ők is tehetségesek valamiben.


Köszönjük a szervezőknek ezt a szép napot!


Tőzsér Mária
gyógypedagógus

 

» Tovább

Meghívó családnapi rendezvényre

2019.04.16.

Meghívó családnapi rendezvényre

 

» Tovább

KÖLTÉSZET NAPI NAPVADÁSZAT

2019.04.16.

KÖLTÉSZET NAPI NAPVADÁSZAT


  A magyar költészet napját hazánkban 1964 óta április 11-én - József Attila születésnapján - ünneplik. (Ezen a napon született Márai Sándor is, 1900-ban.)
Ebből az alkalomból minden évben a napfelkelte közös megcsodálásával, versek keresésével tisztelegnek diákjaink és tanáraik a magyar líra előtt.
  2019. április 11-én (csütörtökön) az iskola vállalkozó kedvű tanulói és tanárai 5:45-kor gyülekeztek az intézmény ebédlőjében, majd közösen elsétáltak a település Emlékparkjába. A borult idő miatt a Nap elbújt a felhők mögé. Hiába hívogatták verssel és énekkel. Ez azonban nem szomorította el a résztvevőket, mert jól esett a hajnali séta az ébredő településen. Gyors léptekkel siettek vissza az iskolába, ahol finom reggeli várta őket.
  A nap folyamán az intézményben minden ajtóra került egy-egy kedves, jellemző vers, amit kicsik és nagyok érdeklődve olvastak.

A képeket és a cikket az iskola készítette.

 

» Tovább

Móricz Felolvasó Verseny

2019.04.16.

Móricz Felolvasó Verseny

 

  A Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és AMI Móricz Zsigmond Általános Iskolájában 2019. április 12-én (pénteken) délután került megrendezésre a tankerületi szintű Móricz Felolvasó Verseny. A szervező iskola névadója előtt tisztelegve, Móricz Zsigmond műveiből olvastak fel részleteket a gyerekek. Az idei versenyre a tankerületi iskolákból, Kecskemét város egyházi iskoláiból és a marosvásárhelyi testvériskolából 48 tanuló nevezett. Két helyszínen, két korcsoportban zajlott a verseny. Iskolánkat Bajáki Bence 7. osztályos tanuló képviselte. (Felkészítő nevelő: Lőrincz Hajnalka) A rendezők minden résztvevő gyermeket könyvvel jutalmaztak. A felkészítő pedagógusok munkáját virággal köszönték meg.

 

» Tovább

Locsolóversek versenyének felhívása

2019.03.14.

Locsolóversek versenyének felhívása

 

 

» Tovább

Ünnepi készülődés az iskolában

2019.03.13.

Ünnepi készülődés az iskolában

 

 

„Fel-fel azt a magyar zászlót,
Vegyétek le a kalapot,
Egy ezredéves történelmünk,
Nem mutat föl többé ily napot.
[…]
Óh tündöklő március nap,
Csoda tettek csoda napja,
Tőled ragyog dicsőségünk,
Történelmünk legszebb napja.

Rád esküszik a magyar szív,
Hűtlen hozzád nem lesz soha,
Légy diadala múltjának,
Jövőjének légy záloga!!!”

(Havas István: Március 15.)

 

» Tovább

Iskolai rendezvények, tanórán kívüli foglalkozások az iskolában

2018.12.21.

Iskolai rendezvények, tanórán kívüli foglalkozások az iskolában


 Az iskolai szervezésű szabadidős programokon elsajátított ismeretek, készségek beépülnek a tantárgyi tudásba. A jól eltöltött szabadidő arra is alkalmas, hogy kompenzálja a gyerekek közötti szociális és kulturális egyenlőtlenségeket és alkalmat teremtsen egymás jobb megismerésére, barátságok kialakulására, közösségformálásra.

• A 2018/2019-es tanév első vasárnapján Táskaszentelésen és Szentmisén vehettek részt tanítványaink. A tanév során, hétfőnként a faluban lévő Mindenszentek és Boldogok Kápolnájában lehetősége van a gyerekeknek szentmisén való részvételre is.
• Szeptember végén Budapestre kirándult az egész iskola. Megnéztük az Aero-parkot, ahol még repülőgépek vezetői kabinjaiba is beülhettünk. Érdekes történeteket hallottunk a magyar repülőzés történetéről. Igazán élmény dús volt a dunai hajókázás, ahol Pest és Buda gyöngyszemeit nézhettük végig egy nagy hajó teraszáról, miközben az „elektronikus idegenvezető készülék” német és magyar nyelven ismertette a látványosságokat. A kirándulás a budai hegyekben záródott egy barlangi túrával, mely szintén sok újdonsággal bővítette tudásunkat. A belvárosban dugóba kerültünk, de a gyerekek még ezt is nagyon élvezték. A költségek egy részét a Szülői Közösség fizette. A tartalmas kirándulást Fekete Andrea szervezte.
• Az őszi szünet előtti utolsó tanítási napon vidám rendezvénnyel készültek nyolcadikosaink iskolatársaiknak Kisné Terecskei Tünde segítségével. Vetélkedők, zene, tánc és kézműves foglalkozások várták a gyerekeket. Az estig tartó rendezvény egy bátorságpróbával zárult. A büfé az alsós nevelők aktív részvételével működött.
• A 2. osztályosok a Kiskunfélegyházán, a Petőfi Moziban és a játszótéren töltöttek egy vidám délutánt osztályfőnökükkel, Balla Katalinnal.
• Az 1. és 4. osztály közösen látogatott el a Petőfi Moziba. Szabóné Szendrei Mária és Takács Istvánné tanítványai is szívesen töltötték az idejüket egy kiskunfélegyházi játszótéren.
Advent idején ellátogattak a szépen feldíszített Emlékparkba is.
• A karácsony közeledtével az osztályok elmentek a Betlehemhez. Az elsősök és a nyolcadikosok a közös karácsonyfa és a betlehemdíszítésében segédkeztek a parkban.
• A 3. osztályos gyerekek Gyöngyösi Andreával a Diótörő című filmet nézték meg a városi moziban.
• Idén is lehetőséget biztosítottunk Nyúl Imre kecskeméti fényképésznek arra, hogy a délelőtt folyamán képeket készítsen tanítványainkról. Aranyos osztályképek, vicces „barátos” fotók készültek. Örülünk, hogy a családok is igénybe vették a fotózás lehetőségét.
• Az iskolai könyvtárban folyamatosan vannak rendezvények Mikita Ferenc könyvtáros tanár szervezésében. Rendhagyó órákon ismerkedhettek meg a gyerekek a hangszerekkel és a kézikönyvek használatával. Az alsó tagozatosoknak 2 zenés mesefoglalkozás volt októberben és novemberben. Az egyiken népi hangszerekkel ismerkedhettek meg tanítványaink (A medve nem játék), a másik foglakozást a Katona József Megyei Könyvtár a „Gyermekek hónapja” alkalmából szervezte Süni és barátai címmel. A foglakozás témája a természetvédelem volt. Bekapcsolódtunk az „Országos Könyvtári Hét” programjaiba is, melynek keretében Rádi Györgyi tartott foglakozásokat a felsős tanulóknak.
• A Zenei világnapot, a Magyar Népmese Napját, az Állatok világnapját, a Gárdonyi emléknapot és a Márton napot rendhagyó órák keretében ünnepeltük meg tanítványainkkal.
• Osztályfőnöki órákon megemlékeztünk az aradi 13 vértanúról.
• Mindákné Rádi Piroska a 7. és 8. osztályos tanulókkal színvonalas és interaktív műsor keretében idézte fel az 1956-os forradalom eseményeit.
• Nemzeti ünnepeinken tanulóink mindig ellátogattak a település Emlékparkjába, ahol koszorúkkal is lerótták tiszteletüket a hősök kopjafái előtt.
Mindenszentek ünnepén a temetői megemlékezés műsorát Balla Katalin és Rádi Györgyi szervezte.
• Mindákné Rádi Piroska szervezésében a szegedi Móra Ferenc Múzeumban 25 diákunk ismerkedhetett meg a dinoszauruszok világával. A gyerekek izgalmas, interaktív eszközökkel, játékos formában tanulhattak a hatalmas állatokról. Múzeumpedagógiai foglakozás keretében „dínótojást” készítettek. Köszönjük a Plébánia kiránduláshoz nyújtott támogatását.
• 2018. december 1-jén első alkalommal került megrendezésre az Adventi Jótékonysági Vásár Petőfiszálláson. Iskolánk saját készítésű ajándéktárgyakat ajánlott fel. Tanáraink és tanulóink is részt vettek a foglakozáson, ahol az idősek számára készítettek karácsonyi üdvözletet. Játékokat és mesekönyveket gyűjtöttek tanulóink egy Kárpátaljai település gyermekei részére.
• Természetesen december 6-án hozzánk is ellátogatott a Mikulás. A szülők és Szász János polgármester segítségével minden tanulónknak hozott csomagot és csoki mikulást.
Ezen a napon rendeztük meg az alsósaink számára a mesemondó versenyt. 11 kisdiák tette szebbé a délelőttöt meséjével. A gyerekeket alsós nevelőik készítették fel a szülők segítségével.
A Diákönkormányzat szervezésében, Fekete Andrea vezetésével ezen a délutánon több mint 60 gyermekünk volt Kiskunfélegyházán moziban. Majd megnézték az ünnepi díszbe öltözött városközpontot.
• Napköziseink szabadidejükben szívesen játszanak az udvari játékokkal. A tanulás mellett részt vesznek a papírgyűjtésben és a szelektív hulladék gyűjtésében is.
• Tantestületünk fontosnak érzi, hogy a gyerekek esztétikus és otthonos környezetben töltsék napjaikat. Ezért a tananyagnak és az évszaknak megfelelő dekorációval díszítjük az iskola közösségi tereit. Az iskolai karácsonyfa díszeit idén a pedagógusok a „Karácsonyi bütyköldében” délutánonként közösen készítették el.
• Az etikát tanulók és az elsősök gyümölcssaláta készítésével készültek az ünnepekre.
• December 12-én délután Takács Istvánné és Gál Attila szervezésében vidám, helyi Bozsik Fesztiválon vehettek részt alsósaink.
• Tanulók, pedagógusok és szülők lázasan készülnek a karácsonyi ünnepségre, mely az idén is tartogatott meglepetéseket a gyerekeknek.
• December 29-én hagyományainkhoz híven színházba megyünk Lőrincz Hajnalka szervezésében. Idén a Nemzeti Színház és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes közös produkcióját (Egri csillagok) nézzük meg. Az előadás előtt lehetőségünk lesz bepillantani a kulisszák mögé.

Köszönöm a programokat szervezők és segítőik munkáját. Továbbra is azon leszünk, hogy lehetőségeinkhez mérten színesítsük a reánk bízott gyerekek iskolai életét.


Lőrincz Hajnalka
intézményvezető-helyettes

 

» Tovább

Pályázati munka az iskolában

2018.12.20.

Pályázati munka az iskolában

 

 Az oktató, nevelő munka jelenlegi körülményei között elsősorban a pályázatok jelentenek pénzforrást valamint lehetőségeket arra, hogy az iskolák minél teljesebb körűen tudják biztosítani a rájuk bízott tanulók képességfejlesztését, tanórán kívüli foglakoztatását, szabadidős tevékenységét. A technikai fejlesztések, újítások is ilyen módon jutnak el az intézményekbe. Ennélfogva a mi iskolánk is igyekszik ezekkel a lehetőséggel élni. A pályázati munka azonban igen időigényes, jó koordináló képességet és együttműködést feltételez. A beszámolók, adatszolgáltatások és elszámolások elkészítése felelősségteljes munka.

 Iskolánkban szeptemberben megkezdődtek azok a fejlesztések, melyek a nagy sávszélességű internet hozzáférés biztosítását és a WiFi szolgáltatás kiépítését célozzák a köznevelési intézményekben. Ennek eredményeként egy új, egységes, magas színvonalú infrastruktúra jön létre, amely a modern kor követelményeinek megfelelően képes kiszolgálni a digitális oktatást. Decemberben befejezték a munkálatokat.

 EFOP-3.2.4 „Digitális Kompetencia Fejlesztése” projekt keretében beszerzett és kiosztott eszközöket folyamatosan használják a kollégák az oktatói munkájuk során.
 A „Bugaci kincsesláda” című pályázat őszi témanapjain vettek részt tanulóink 3. osztálytól 8. osztályig. Így a szeptemberi hónap folyamán több, mint 60 tanulónk lehetett részese a programnak, amely a következő elemekből állt:

1. Pétermonostori ásatás: Dr. Rosta Szabolcs, a kecskeméti Katona József Múzeum igazgatója fogadta a gyerekeket a terepen régésztársaival. A gyerekek megtekinthették az ásatási folyamatot, munka közben ismerkedhettek a leletek felszínre hozatalával.
2. Táltos panzió: Szabó László, Bugac polgármestere tartott vetítéses bemutatót az „Aranymonostor” leleteiről, érdekességeiről.
3. A Karikás csárdában estebéddel látták vendégül a csoportokat.

 Tanulóink nagyon érdeklődőek és aktívak voltak. Tényleges élménypedagógiai foglakozásban volt részünk. Köszönjük a házigazdának, Bugac település önkormányzatának és iskolájának az izgalmas programokat és a szíves vendéglátást. Pályázati koordinátor: Rádi Györgyi.

 Ebben a tanévben képzésekkel és adatszolgáltatásokkal folytatódik a tavalyi évben kezdett EFOP-3.3.5.-17-217-00029 pályázat. (Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása a Kecskeméti Tankerületi Központban)

 Ennek során valósult meg az „Így foglalunk mi” című napközis táborunk, melyben 25 tanulónk vett részt 1 héten keresztül. A válaszható modulok közül a Nemzeti és kulturális identitás, hagyományőrzés és anyanyelvápolás témakört választottuk.

 A tábor célja, hogy élményalapú pedagógiai módszerekkel az adott témakörben tanulóink új ismereteket szerezzenek, fejlődjenek a kompetencia területeik.

 Hogyan születik a könyv? A szerkesztőségi üléstől a könyvbemutatóig valamennyi munkafázissal megismerkedhettek a résztvevő gyerekek (pl. papírmerítés, kreatív írás, illusztrációkészítés) a program során, melynek utolsó napjára el is készítették saját „könyvüket”. A játékos, számos testi, lelki, társas kompetenciát mozgósító, fejlesztő közösségi program során a gyerekek változatos alkotó, társas és kommunikációs helyzetben fejleszthették képességeiket. A foglalkozások során mozgósított kulturális anyag gazdagon merített a hagyománypedagógia és klasszikus magyar gyermeki kultúra világából.

 A tábor szervezői és programfelelősei: Lőrincz Hajnalka és Rádi Györgyi voltak. A programok megvalósításában iskolánk dolgozói működtek közre. A hét során ellátogattunk Ópusztaszerre, ahol a látnivalók megtekintése mellett külön múzeumpedagógiai órákon is részt vehettünk (rovásírás, nemezelés). A papírmerítést és a táncházat külsős segítők részvételével valósítottuk meg. A gyermekek a tábor ideje alatt teljes étkezési ellátást, valamint édesség- és írószercsomagot kaptak. Iskolánk sportszerekkel és oktatási tablókkal gazdagodott.

 November végén az „Esélyteremtés a köznevelésben” (EFOP 3.1.7) című pályázat kontrollcsoportjaként kérdőívek kitöltésében vesznek részt kollégáink.
 A Természettudományos Tudástár és Élményközpont projekt együttműködő partnereként iskolánk felsős tanulói kétéves program keretében rendszeres foglakozásokon fognak részt venni Kecskeméten a TIT Székházban. A pályázat hosszas előkészítő szakaszában szerződéskötések, egyeztetések, képzések zajlottak. A tényleges foglakozások december 17-én kezdődnek, ahol első alkalommal 18 tanuló és 2 kísérő nevelő vesz részt intézményünkből. Rendhagyó természettudományos óra, természettudományos játszóház, valamint csillagászati szakkör kerül megtartásra. Intézményünkből Trombitás Péter oktatóként, Mikita Ferenc kísérő nevelőként is segíti a pályázati munkát.

 Az itt felsorolt projektek most vannak folyamatban iskolánkban, általában több éves megvalósításúak. Ezen felül vannak olyan pályázataink, amelyek már megvalósultak, de követési idejük még nem járt le. (Ezek a következők: Pusztánk csillagai- NTP-KKI-A-15-0031, Hazai testvériskolai kapcsolatok erősítése-TÁMOP 3.3.14., Teljeskörű Iskolai Egészségfejlesztés-TÁMOP 6.1.2.A-14/1-2014-0001, A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása-TÁMOP 3.3.15). Két pályázati program most van előkészítés alatt.

 

Rádi Györgyi intézményvezető

» Tovább

TANÉVNYITÓ ÜNNEPÉLY

2018.08.26.

TANÉVNYITÓ ÜNNEPÉLY

 

 

» Tovább

Archívum

 
» További hírek
 

Ma 2019.12.08.
Mária napja van.

Fontos információk: 

Önkormányzati választás 2019.

 

>>A 2019-es önkormányzati választáshoz kapcsolódó tájékoztatót és dokumentumokat ovashat ide kattintva.>>

 

 

Keresés a honlapon:

Közadatkereső:

Helyi vállalkozók:

Dr. Gyöngyösi Bianka

Szolgáltató állatorvos

Dr. Pozsár Miklós állatorvos

Dr. Tóth Zsolt Olivér háziorvos

GAZDA-TEJ SZÖVETKEZET PETŐFISZÁLLÁS

Kis István

bútorasztalos-bútorrestaurátor

Kis László - gépi munkák

Komfort Style KFT

Mobil Petrol

PETŐFI PRESSZÓ Kávézó és Szomjoltó

Pince Bár Petőfiszállás

Szabó Tüzép Gazdabolt Petőfiszállás

SZENTKÚTI ABC,

Goods Market

Szentkúti Patika

Tóth Vince

autószerelő mester

© 2011 Petőfiszállás Községi Önkormányzat