Hírek

A Szentkúti Nyugdíjas Klub nőnapi rendezvényt tartott

2019.03.20.

A Szentkúti Nyugdíjas Klub

nőnapi rendezvényt tartott

 

 A Szentkúti Nyugdíjas Klub idén is megrendezte nőnapi összejövetelét. A rendezvényt a nyugdíjasklub vezetője Forgó Istvánné Iduska néni nyitotta meg. A hölgyeknek Szász János Petőfiszállás polgármestere mondott köszöntőt. Ezután a férfiak virággal megköszöntötték a jelenlévő hölgyeket és felszolgálták a vacsorát. Vacsora után jó hangulatú beszélgetéssel folytatódott az este.

 

» Tovább

Március 15-ei megemlékezés Petőfiszálláson

2019.03.19.

Március 15-ei megemlékezés Petőfiszálláson

 

„Vannak napok, melyek nem szállnak el,
De az idők végéig megmaradnak,
Mint csillagok ragyognak boldogan
S fényt szórnak minden születő tavasznak.
Valamikor szép tüzes napok voltak,
Most enyhe és derűs fénnyel ragyognak.
Ilyen nap volt az, melynek fordulója
Ibolyáit ma a szívünkbe szórja.”

 

Juhász Gyula: Március idusára

 

» Tovább

Nőnapi köszöntő a Faluházban

2019.03.15.

Nőnapi köszöntő a Faluházban

 

 Petőfiszállás Önkormányzatának Képviselő-testülete és az intézmények férfi dolgozói 2019. március 8-án pénteken délután Nőnap alkalmából megvendégelték a település intézményeinek hölgy dolgozóit. A férfiak egy kis vendéglátással és virággal kedveskedtek a meghívottaknak. Szász János polgármester és Tóth Vince önkormányzati képviselő néhány kedves gondolattal köszöntötte a jelenlevő hölgyeket. A képviselő-testület több férfi tagja közösen egy szép verset adott elő ajándékképp az egybegyűlt hölgyeknek. A női munkatársak nevében Kőrös Anikó óvodavezető köszönte meg a férfiak kedvességét és a figyelmes vendéglátást.

A cikket Nagy Tímea készítette.

» Tovább

Locsolóversek versenyének felhívása

2019.03.14.

Locsolóversek versenyének felhívása

 

 

» Tovább

Czombos Janka Rozi babaköszöntése

2019.03.14.

Czombos Janka Rozi babaköszöntése

 

"Egy kisbaba mosolyában felfedezzük a pillanat örömét,
szemében meglátjuk a holnap ígéretét,
érintésében megérezzük a szeretet csodáját."

 

 Czombos Janka Rozi ifj. Czombos Ferenc és Czombos-Czakó Erika gyermekeként látta meg a napvilágot. A kis Janka Rozit és családját meglátogatta és megajándékozta Szász János Petőfiszállás polgármestere.

A képeket Nagy Tímea készítette.

» Tovább

Ünnepi készülődés az iskolában

2019.03.13.

Ünnepi készülődés az iskolában

 

 

„Fel-fel azt a magyar zászlót,
Vegyétek le a kalapot,
Egy ezredéves történelmünk,
Nem mutat föl többé ily napot.
[…]
Óh tündöklő március nap,
Csoda tettek csoda napja,
Tőled ragyog dicsőségünk,
Történelmünk legszebb napja.

Rád esküszik a magyar szív,
Hűtlen hozzád nem lesz soha,
Légy diadala múltjának,
Jövőjének légy záloga!!!”

(Havas István: Március 15.)

 

» Tovább

Meghívó Mindszenty bíboros atyánk szobrának avatására

2019.03.13.

Meghívó Mindszenty bíboros atyánk

szobrának avatására

 

» Tovább

A Hargitafürdői Plébánia meghívására Erdélybe látogatott Petőfiszállás küldöttsége

2019.03.12.

A Hargitafürdői Plébánia meghívására Erdélybe látogatott Petőfiszállás küldöttsége


 2019. február végén Petőfiszállás főként egyházi és önkormányzati képviselőiből álló küldöttsége meghívást kapott Erdélybe, Hargitafürdőre az ottani Pálos Plébániától.
2014. január 26-án telepedhetett vissza a Magyar Pálos Rend Hargitafürdőre, így hivatalosan akkor indult be a Pálos Szerzetesház, aminek 5 éves évfordulóját ünnepelték. Ez alkalomból kapott meghívást P. Bátor Péter Botond atyától a Barnabás atya vezetésével szerveződő petőfiszállási küldöttség. A vendégeket nagy szeretettel fogadták a házigazdák, és az ünnepi szentmiséken való részvétel mellett a csoport számára lehetőség volt a síelésre is, hiszen a hideg időjárás és a nagy hó ezt lehetővé tette. A vállalkozó kedvűek elindultak a Pálos Síversenyen is, és nagyon szép eredményt értek el. A zord időjárás mellett kitűnő vendéglátásban részesült a küldöttség, a szombati napon a település elszármazott lakóinak szervezett báljára is meghívást kapott a csoport, ami szintén nagy megtiszteltetés volt a petőfiszállásiaknak. Szász János polgármester köszönetét fejezte ki a Hargitafürdői Plébániának és a házigazdáknak a szíves meghívásért, a kedvességükért, és a nagyszerű vendéglátásért.

A képeket és a cikket Nagy Tímea készítette.

 

» Tovább

Felhívás: Neumann János Kollégium

2019.03.12.

Neumann János Kollégium - felhívás

 

A lakiteleki Népfőiskola és a Nemzeti Művelődési Intézet 2019 április végén szakmai képzést indít Neumann János Kollégium elnevezéssel. A kollégium célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek Neumann János tudományos életművével, illetve olyan fejlesztésekről és kutatásokról értekezzenek, amelyek meghatározzák a világ következő 5-10 évének alakulását. Fontos hogy, a digitális jövőkép kérdéseire, helyi és nemzeti szintű válaszokat találjunk.

 

A kollégium ideje alatt a felvételt nyert hallgatók lehetőséget kapnak arra, hogy részt vegyenek egy interaktív kiállítóház megtervezésében és létrehozásában.

 

A kollégiumba olyan 18-35 év közötti egyetemisták, főiskolások, fiatal gazdák, vállalkozók, valamint az informatika, szociológia, közösségszervezés, vidékfejlesztés területén tanuló vagy dolgozó fiatalok jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek az informatika, robotika és annak jövője iránt.

 

A képzés tematikája:


Neumann János életműve * értékalapú gondolkodás * komplexitás, rendszerszemlélet (szemléletformálás) * térinformatika, tervezés időben és térben * hálózatok, hálózatfejlesztés * fejlesztéspolitikai koncepciók * kulturális alapú gazdaságfejlesztés * tematikus kutatási eredmények elemzése, feldolgozása * infokommunikációs technológiák * kreatív ipar, kreatív gazdaság * K+F a vállalati szektorban, egyetemeken * az elkövetkezendő 5-10 év technológiai fejlődése * kiemelkedő magyar eredmények a tudomány és a technológia területén * 4. Ipari forradalom lehetőségei és veszélyei * robotika * 3D nyomtatás * 5G, IoT és AI * Nanotechnológia * Csillagászat

A képzés ütemezése:

 

2019 áprilisa és 2020 decembere között nyolc alkalommal, negyedévenként egy-egy bentlakásos hétvége a lakiteleki Népfőiskolán. A szállás, étkezés és az előadások támogatóinknak köszönhetően díjmentesek, csak a regisztrációs díjat kell megfizetni, melynek összege 5.000 Ft/alkalom.
Ezen felül 2019 júliusában nyári szabadegyetemet tartunk a kollégium hallgatói részére.


Részvétel, jelentkezés:

 

Jelentkezés és további információ:

https://goo.gl/forms/nJmvecJ3WrC2cggW2
Jelentkezés a megadott linken a fényképes önéletrajz, valamint a motivációs levél megküldésével a
neumannkollegium@gmail.com e-mail címre.
Határidő: 2019. március 25. (hétfő)
Kérjük, amennyiben rendelkezik témavezetői vagy munkahelyi vezetői ajánlással, azt is küldje meg!

 

Lakitelek, 2019. március 1.

 

Lezsák Sándor
a Magyar Országgyűlés alelnöke, a képzés védnöke

Kárpáti Árpád
a Nemzeti Művelődési Intéze kiemelt programok igazgatója

Bosnyák Dániel
a lakiteleki Népfőiskola munkatársa

 

» Tovább

Felhívás: László Gyula Kollégium

2019.03.11.

László Gyula Kollégium

 

A lakiteleki Népfőiskola László Gyula Kollégium elnevezéssel 2019 áprilisában szakirányú képzést indít, amelynek fő célja a magyar őstörténet és honfoglalás kori időszak régészeti, természettudományi, néprajzi, történeti, nyelvi és kulturális ismereteinek bemutatása László Gyula régészprofesszor tudós munkásságának hagyományait követve. Ezzel kívánjuk a jövő kutatóit ösztönözni a kreatív, ám ugyanakkor felelős és mértékadó gondolkodásra, a régmúlt komplex szemléletére, a tudományközi együttműködés iránti fogékonyságra.

 

Célcsoport: Olyan, 35 év alatti, felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató egyetemi hallgatók, doktoranduszok, illetve a terület iránt érdeklődő fiatal felnőttek a Kárpát-medence területéről, akik jelenlegi vagy későbbi tanulmányaik, valamint munkájuk kapcsán szeretnének mélyebb ismereteket szerezni a magyar őstörténetről.

 

A képzés formája és az előadók: A kollégium hallgatói részt vehetnek olyan történeti, régészeti, antropológiai, archeogenetikai, nyelvészeti és néprajztudományi előadásokon, ahol a szakma neves képviselői előadásaikkal, szakmai tapasztalataik és kutatási eredményeik bemutatásával, régészeti terepmunkával segítik őket a magyarság korai történetének mélyebb megismerésében. A kollégium hallgatói lehetőséget kapnak, hogy munkacsoportokban tevékenykedve, a megszerzett elméleti tudást a gyakorlati képességekkel ötvözve elsajátítsák a területtel összefüggő korszerű ismereteket, őstörténet-kutatási módszereket.

 

A képzés időtartama: 2019 áprilisa és 2020 decembere között nyolc alkalommal, negyedévenként egy-egy bentlakásos hétvége a lakiteleki Népfőiskolán. Ezen felül 2019 júliusában nyári szabadegyetemet tartunk a kollégium hallgatói részére.

 

A képzés tematikája:

 • A népvándorlás kori és honfoglalás kori Kárpát-medence története, régészete;
 • A Kárpát-medence és a sztyeppe kapcsolatának történeti és régészeti vetületei;
 • A népvándorlás kori és honfoglalás kori Kárpát-medence embertani és genetikai jellemzői, kitekintéssel az eurázsiai területekre;
 • A magyar monda- és hagyományvilág eurázsiai kapcsolatrendszere;
 • Közép-ázsiai nyelvek és kultúrák;
 • A magyar őstörténet XIX-XX. századi kutatástörténete és helye a közművelődésben.

A képzés sajátossága és célja: A kollégium tagjai egyedülálló, korszerű elméleti és gyakorlati tudásanyagra tehetnek szert a magyar őstörténet kutatásában. A kollégium által biztosított tudás lehetőséget teremt arra, hogy a tagok a jövőben sikeres szakmai munkát végezzenek a tudományág területén.

 

Jelentkezés és további információ:
Jelentkezés a kitöltött jelentkezési lappal és annak csatolt mellékleteivel 2019. március 25-ig a csingerandrea@nepfolakitelek.hu e-mail címen.

 

Lakitelek, 2019. február 25.

 

Lezsák Sándor
a Magyar Országgyűlés alelnöke
a képzés védnöke, felelőse

» Tovább

Felhívás: Kína Kollégium

2019.03.11.

Kína Kollégium

 

A Lakitelek Népfőiskola Kína Kollégium néven 2019 áprilisában szakirányú képzést indít, amelynek fő célja a kormányzati célrendszerben, mint a keleti-nyitás stratégiájának meghatározó államával, központi helyet elfoglaló Kínával összefüggő külpolitikai irányvonal sajátosságainak, valamint az ázsiai állammal összefüggő komplex ismeretek bemutatása.

 

Célcsoport: Olyan 35 év alatti, felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató egyetemi hallgatók, doktoranduszok, illetve a terület iránt érdeklődő fiatal felnőttek, akik jelenlegi, vagy későbbi tanulmányaik, valamint munkájuk kapcsán szeretnének mélyebb ismereteket szerezni Kínáról, vagy akik tudásuk szélesítése okán érdeklődnek az ázsiai nagyhatalommal kapcsolatos ismeretek iránt.

 

A képzés formája és az előadók: A kollégium hallgatói részt vehetnek a keleti-nyitás politikája, valamint a Kínával kapcsolatos tudományok és a sinológia neves szakértői és ismerői, valamint a kormányzati szakemberek és diplomaták által tartott előadásokon. A kollégium hallgatói lehetőséget kapnak, hogy munkacsoportokban tevékenykedve a megszerzett elméleti tudást a mélységi gyakorlati képességekkel ötvözve elsajátítsák a területtel összefüggő lényegi ismereteket.

 

A képzés időtartama: 2019 áprilisa és 2020 decembere között nyolc alkalommal, negyedévenként egy-egy bentlakásos hétvége a Lakitelek Népfőiskolán, melynek költsége 5.000 Ft/alkalom.
Ezen felül 2019 júliusában nyári szabadegyetemet tartunk a kollégium hallgatói részére.

A képzés tematikája:

 • A párhuzamban élő múlt, jelen és jövő – a tradíciók és a modern Kína.
 • A Kínai történelem sajátosságai – a periodikus kínai történelem a nyitás és elzárkózás kontextusában.
 • Kína vallásai, politikai és társadalmi rendszere.
 • Kína a globális térben – Peking biztonságpolitikai, gazdaságpolitikai és nagyhatalmi politikája.
 • A kínaiakkal való kapcsolattartás sajátosságai – az ázsiai kommunikáció titokzatos világa.
 • Magyarország és Kína – a magyar-kínai kapcsolatok története, jellegzetességei és jövőképe.
 • Kínaiak Magyarországon – a magyarországi kínai kolónia létrejötte, szerepe, sajátosságai.

A képzés sajátossága és célja: A kollégium tagjai egyedülálló, hazánkban máshol el nem érhető jellegben strukturált elméleti és gyakorlati tudásanyagra tehetnek szert a világpolitikában és a világgazdaságban mindinkább nagyhatalmi pozíciót betöltő Kína kapcsán. A kollégium által biztosított tudás lehetőséget teremt arra, hogy a tagok a jövőben sikeres tudományos és szakmai munkát végezzenek a térséggel kapcsolatos területeken, amelyet nagymértékben elősegíthetnek a kollégium által biztosított humán network építés sajátosságai.

 

Jelentkezés és további információ: https://t2m.io/VBXOnQ0u
Jelentkezés a megadott linken, vagy QR-kódon található adatlap kitöltésével, és a fényképes önéletrajz, valamint a motivációs levél megküldésével a
kasznar.attila@gmail.com e-mail címre.
Határidő: 2019. március 25.
Kérjük, amennyiben rendelkezik témavezetői, vagy munkahelyi vezetői ajánlással, azt is küldje meg.


Lakitelek, 2019. február 5.

 

Lezsák Sándor
a Magyar Országgyűlés alelnöke
a képzés védnöke, felelőse

Dr. Kasznár Attila
egyetemi adjunktus
Miskolci Egyetem

 

» Tovább

Gyarmati Dezső Kollégium

2019.03.11.

Gyarmati Dezső Kollégium

 

A Lakiteleki Népfőiskola Gyarmati Dezső Kollégium néven 2019 áprilisában a sportvállalkozói ismeretek témakörében előadássorozatot indít.
Ezzel emlékezünk Gyarmati Dezsőre, a rendszerváltás politikusára, az olimpiai bajnok sportvezetőre, a 21. század testnevelési és sportmozgalmi alapjait parlamenti munkájával meghatározó országgyűlési képviselőre.

 

Célcsoport:
Olyan 35 év alatti, felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató hallgatók, illetve a terület iránt érdeklődő fiatal felnőttek, akik jelenleg is a sport területén tevékenykednek, vagy ezen a területen képzelik el a jövőjüket.

 

Előadás formája és az előadók:
A kollégium hallgatói
- részt vehetnek országos sportvezetők, neves gazdasági szereplők és sportolók, miniszteri megbízottak, sportvállalkozók, turisztikai szakemberek, médiaképviselők által tartott előadásokon.
- információt kaphatnak pályázatokról, a pályázati rendszerről.
- munkacsoportokban az elméleti anyag gyakorlati megvalósíthatóságában is alapismeretekre tehetnek szert.

 

Képzés időtartama:
2019 áprilisa és 2020 decembere között nyolc alkalommal, negyedévenként egy-egy bentlakásos hétvége a Lakiteleki Népfőiskolán.

 

Tematika:
- A testnevelés és sport irányítási, szervezeti, működtetési rendszerének a rendszerváltozás előtti, jelenlegi és jövőbeni egymásra épülésének kölcsönhatásai, tapasztalatai;
- A fogyatékossággal élők lehetőségei a sport területén;
- Sport, testnevelés globális jellemzői a Kárpát-medencében;
- A sporttal, a testneveléssel kapcsolatos jogszabályok elemzése;
- A jövő testnevelési és sporttevékenysége (iskolai testnevelés, szabadidősport, versenysport, egyéb területek).

 

Az előadássorozat célja:
A kollégium tagjai számara olyan összefüggésiben látattja a testnevelés és a sport társadalmi szerepét, amely a szervezők hite szerint az elkövetkező évtizedek jellemzője lesz.
Célja, hogy ezek az alapelvek valósuljanak meg a jövőben is a kollégiumi hallgatók aktív közreműködésével.

 

Jelentkezés:
Jelentkezés a kitöltött jelentkezési lappal és annak csatolt mellékleteivel 2019. március 25-ig a
nagyvaradirobi@gmail.com címen.

Lakitelek, 2019. február 5.

 

Lezsák Sándor
a Magyar Országgyűlés alelnöke
a Kollégium védnöke, felelőse

Nagyváradi Róbert

sportmenedzser
a Kollégium vezetője

 

» Tovább

A Katolikus Karitász petőfiszállási csoportja tagokat toboroz.

2019.03.09.

A Katolikus Karitász petőfiszállási csoportja tagokat toboroz


  A Karitász célja a falunk területén élő rászorulók felkarolása, segítése. Keresünk olyan embereket, akik szívesen vállalják, hogy részt vesznek a karitász feladatok közös megtervezésében, megvalósításában.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk március 24-én (vasárnap) délután 5 órára a Faluházba közös találkozásra.

 

 

» Tovább

Farsang a Csicsergő Óvodában

2019.03.08.

Farsang a Csicsergő Óvodában


  2019. február 21-én az ovisok is gondoskodtak különböző maskarába bújva a téli hideg elijesztéséről. Reggel jókedvűen, zenével fogadta a gyerekeket 2 Fekete macska, a Zsiráf, a Karbantartó, a Mini egér, a Hercegkisasszony és a Szívkirály. Érkezés után farsangi fánkokkal, palacsintával, gofrival, melegszendviccsel és egyéb finomságokkal melegítettük be a délelőtti versengést, hangoskodást, játékot és táncot. A nap fénypontja volt a jelmezes felvonulás, a farsangi tombolasorsolás és a nap alkalmából kapott ajándékok. A mulatságos vetélkedőkre a nagyok és a felbátorodott kicsik is szívesen jelentkeztek, melyekben kiderült, hogy a Csicsergő Óvodába a Világ legügyesebb gyerekei járnak. A tombola nyereményeket minden kisgyermek csillogó szemmel, örömmel újságolva a szülőknek vitte haza. Nagyon köszönjük a hozzájárulásokat a szülőknek és a polgármesteri hivatalnak.

Kőrös Anikó
intézményvezető

Képeket Nagy Tímea készítette.

» Tovább

Archívum

2017.05.19.

 
» További hírek
 

Ma 2019.03.21.
Benedek napja van.

Fontos információk: 

Önkormányzati választás 2019.

 

>>A 2019-es önkormányzati választáshoz kapcsolódó tájékoztatót és dokumentumokat ovashat ide kattintva.>>

 

 

Keresés a honlapon:

Közadatkereső:

Helyi vállalkozók:

Dr. Gyöngyösi Bianka

Szolgáltató állatorvos

Dr. Pozsár Miklós állatorvos

Dr. Tóth Zsolt Olivér háziorvos

GAZDA-TEJ SZÖVETKEZET PETŐFISZÁLLÁS

Kis István

bútorasztalos-bútorrestaurátor

Kis László - gépi munkák

Komfort Style KFT

Mobil Petrol

PETŐFI PRESSZÓ Kávézó és Szomjoltó

Pince Bár Petőfiszállás

Szabó Tüzép Gazdabolt Petőfiszállás

SZENTKÚTI ABC,

Goods Market

Szentkúti Patika

 

© 2011 Petőfiszállás Községi Önkormányzat