Hírek

Petőfiszállás legfiatalabb lakosa Tóth Lilla

2017.11.24.

Petőfiszállás legfiatalabb lakosa Tóth Lilla

 

"Egy kisbaba mosolyában felfedezzük a pillanat örömét,
szemében meglátjuk a holnap ígéretét,
érintésében megérezzük a szeretet csodáját." 

 

Tóth Lilla 2017 október 2-án látta meg a napvilágot Tóth Zoltán és Krupa-Tóth Dóra gyermekeként.
A kis Lillát és családját meglátogatta és megajándékozta Szász János Petőfiszállás polgármestere és Tóth Zoltán tanyagondnok.
Petőfiszállás Önkormányzata minden petőfiszállási újszülött családja számára 40000 forint születési támogatást ad.

 

» Tovább

Értesítés!

2017.11.23.

Értesítés!

 

 

» Tovább

Felhívás: Szociális célú tűzifa

2017.11.16.

Felhívás

 

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a „Szociális célú tűzifa támogatásról” szóló 9/2017. (XI.16.) önkormányzati rendeletét.

Ezen rendelet értelmében Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) térítésmentesen szociális célú tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki Petőfiszállás községben lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen a községben él, valamint az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.

 

Háztartásonként csak egy kérelmező részére állapítható meg a szociális célú tűzifa támogatás (továbbiakban: Támogatás). Amennyiben egy háztartásból több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

 

A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint

a) aktív korúak ellátására,
b) időskorúak járadékára,
c) lakásfenntartási támogatásra jogosult,
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

 

A támogatás megállapítása iránti eljárás e rendelet 1. melléklete szerint kérelemre indul, mely a Polgármesteri Hivatalban (Kossuth L. u. 6.) kérhető.


A kérelmeket 2017. november 30. napjáig 16 óráig lehet az Önkormányzati Hivatalban benyújtani.

 

A Képviselő-testület a szociális célú tűzifára való jogosultságról egyedi határozattal dönt a rendelkezésre álló keret és a kérelmezők számának függvényében, melyről értesíti a kérelmezőt.

 


Petőfiszállás, 2017. november 15.

 

Szász János

polgármester

 

  >>Szociális tűzifa kérelem dokumentum letölthető word formátumban ide kattintva.>>

 

 >>Szociális tűzifa kérelem dokumentum megtekinthető, letölthető pdf formátumban ide kattintva.>>

 

>>A felhívás dokumentuma megtekinthető, letölthető ide kattitnva.>>

» Tovább

Tájékoztató mezőgazdasági adatgyűjtésekről

2017.11.15.

Tájékoztató mezőgazdasági adatgyűjtésekről

 

Tisztelt Jegyző Úr!


Tájékoztatom, hogy a Központi Statisztikai Hivatal

Petőfiszállás

település egy részén kötelező adatszolgáltatáson alapuló mezőgazdasági adatfelvételt hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint. Az összeírók november 22-e és december 15-e között keresik fel a háztartásokat.
A felvételek Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma és neve:

2219 Egyéni gazdaságok decemberi összeírása, 2017

Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosok végzik, az Önök településén név szerint: Kis Miklós.
A válaszadásra kijelölteket véletlenszerűen választottuk ki, matematikai-statisztikai mintavételi módszerrel. A válaszadás a kijelölt háztartások számára kötelező, akik részvételükkel nagymértékben hozzájárulnak az agrárium jellemzőinek minél átfogóbb megismeréséhez.
Az adatfelvétel kizárólag statisztikai célból történik, és az adatok csak összesített formában kerülnek nyilvánosságra. Az egyedi adatokat bizalmasan kezeljük, azok mások számára nem hozzáférhetőek. Az adatgyűjtés során a statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvénynek, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően járunk el.
A felvétel módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a
www.ksh.hu internetes oldal nyújt tájékoztatást.
Köszönjük együttműködésüket a felmérés sikeres végrehajtásában!


Budapest, 2017. november 16.


Tisztelettel:

Malakucziné Póka Mária s.k.
főosztályvezető

» Tovább

Lakossági fórum volt Települési Arculati Kézikönyv (TAK) és Településképi rendelet (TKR) témakörben

2017.11.13.

Lakossági fórum volt Települési Arculati Kézikönyv (TAK) és Településképi rendelet (TKR) témakörben

 

Petőfiszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. november 10. napján 15 órakor lakossági fórumot tartott a Faluházban.

Petőfiszállás közigazgatási területéről Települési Arculati Kézikönyv (TAK) és Településképi rendelet (TKR) készül, amelyek munkaverziójának ismertetése mellett lehetőségük nyílt a résztvevőknek a dokumentumokkal kapcsolatos kérdéseiket feltenni, és jelezhették esetleges változtatási igényüket.
Települési Arculati Kézikönyv (TAK) leírja a település természeti és épített környezete – például középületek, közterületek, lakóházak – által meghatározott arculatát, jellemzőit, védendő értékeit, és ezek alapján ajánlást tesz arra, hogyan lehet a településképet megőrizni, annak jó építészeti hagyományait a jövőben továbbvinni.
Az önkormányzat a településkép védelmét Településképi rendeletben (TKR) biztosíthatja. Ennek lényege ugyancsak a település jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének megőrzése és fejlesztése.
A partnerségi rendeletben meghatározott partnerek és a lakosság javaslatot, véleményt nyilváníthattak a lakossági fórumom, valamint az azt követő 8 napon belül (november 18-ig) az info@archikom.hu elérhetőségen, valamint a polgármesteri hivatalban.

 

» Tovább

Közlekedésbiztonsági munkálatok zajlanak a településen

2017.11.07.

Közlekedésbiztonsági munkálatok zajlanak

a településen


Petőfiszállás Község Önkormányzata 50 millió forintot nyert újabb közlekedésbiztonsági csomópontok kiépítésére. A pályázati forrást több millió forinttal egészíti ki az önkormányzat, hogy még több gyalogátkelőhely, forgalomlassító és kerékpársáv létesülhessen a községben. A munkálatok már elkezdődtek. Buszöböl épül a Kossuth L. u. és Rákóczi u. sarkán levő buszmegállók felújításaként, megújul a Kossuth L. és Móra Ferenc utca kereszteződése is. Több helyen kiszélesítésre kerülnek az utcák a járműforgalom számára, valamint parkolók, járdák és gyalogátkelők létesülnek.

A nemrégiben létrehozott új utcán, mely a Szent István utca nevet kapja majd, szintén munkálatok zajlanak. A közművesítés folyamatban van, az eladott telkek mindkét oldalán, a napokban a Bácsvíz Zrt. szakemberei dolgoztak a helyszínen.

A munkálatok ideje alatt szeretnénk kérni a lakosság megértését és türelmét a közlekedésben felmerülő esetleges kellemetlenségek miatt.

Képeket és a cikket Nagy Tímea készítette.

» Tovább

Szakmaközi megbeszélések a szociális intézményben

2017.11.07.

Szakmaközi megbeszélések a szociális intézményben

 

2017. október 12-én az SZKTT-ESZI Petőfiszállási Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ megtartotta soron következő szakmaközi megbeszélését. Az Közösségi Szolgáltató Házban tartott egyeztetés meghívott előadója Vidács Tímea, a Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat védőnője volt, aki részletezte a védőnői feladatokat és azok változásait a gyermekvédelem területén. A megjelent résztvevők megosztották tapasztalatikat egymás között a témáról.

A következő, 2017. 10. 17-én tartott szakmaközi megbeszélés meghívott előadó: Bubrják Ottó, az SZKTT-ESZI Család és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ szegedi munkatársa volt. Témája: "A jó gyakorlatok a család-, és gyermekjóléti szolgáltatás módszertana alapján". Szó volt a jelzőrendszeri tagok jelzési kötelezettségeiről, valamint a 2017. január 1-től hatályba lépett új jogszabályi előírásokról.

 A cikket és a képeket Nagy Tímea készítette.

» Tovább

Tájékoztató előadást tartottak gazdálkodók részére a Faluházban

2017.11.06.

Tájékoztató előadást tartottak gazdálkodók részére

a Faluházban


A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara előadást szervezett 2017. október 27-én délután a Faluházban. A szakmai tájékoztató témája az "Egységes kérelemhez kötődő támogatásokra vonatkozó kötelezettségek, aktualitások szabályozási háttér és határidők" volt. Az előadást Gyuris Ferenc, kiskunfélegyházi körzet körzetvezető falugazdásza és Mártél Dóra, falugazdász tartotta. A tájékoztatón a gazdák által felvetett kérdésekre is választ kaptak a megjelentek, többek között az őstermelők kötelezettségei és támogatási lehetőségei témájában.

Cikket és a képeket Nagy Tímea készítette.

» Tovább

Közös megemlékezés Mindenszentek napján hőseink, halottaink tiszteletére

2017.11.04.

Közös megemlékezés Mindenszentek napján hőseink, halottaink tiszteletére

 

Petőfiszállás Képviselő-testülete, a Petőfi Sándor Általános Iskola és a Pálos-szentkúti Plébánia közös megemlékezést tartott Mindenszentek napján hőseink, halottaink tiszteletére. 2017. november 1-én 13 órakor szentmise volt a kegytemplomban, 14 órakor közös megemlékezés, majd koszorúzás volt a temetőben.

 

» Tovább

Meghívó 2017. november 10. napján 15 órakor lakossági fórumra

2017.11.03.

Meghívó

 

Petőfiszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. november 10. napján 15 órakor lakossági fórumot tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom a község lakóit.

A lakossági fórum helye: Faluház (Petőfiszállás, Ady u. 1.)

Petőfiszállás közigazgatási területéről Települési Arculati Kézikönyv (TAK) és Településképi rendelet (TKR) készül, amelyek munkaverziójának ismertetése mellett lehetőségük nyílik a dokumentumokkal kapcsolatos kérdéseiket feltenni, és jelezhetik esetleges változtatási igényüket.

Miről lesz szó?

Települési Arculati Kézikönyv (TAK) leírja a település természeti és épített környezete – például középületek, közterületek, lakóházak – által meghatározott arculatát, jellemzőit, védendő értékeit, és ezek alapján ajánlást tesz arra, hogyan lehet a településképet megőrizni, annak jó építészeti hagyományait a jövőben továbbvinni.

Az önkormányzat a településkép védelmét Településképi rendeletben (TKR) biztosíthatja. Ennek lényege ugyancsak a település jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének megőrzése és fejlesztése.

A partnerségi rendeletben meghatározott partnerek és a lakosság javaslatot, véleményt nyilváníthatnak a lakossági fórumom, valamint az azt követő 8 napon belül (november 18-ig) az info@archikom.hu elérhetőségen, valamint a polgármesteri hivatalban.

Vegyen részt Ön is a lakossági fórumon, és tegye meg javaslatait! Szóljon bele, formálja Ön is Petőfiszállás építészeti arculatát!

 

2017. november 2.

Szász János

polgármester

 

>>Települési Arculati Kézikönyv (TAK) megtekinthető ide kattitnva!>>

 

>>A dokumentum megtekintéséhez Adobe Reader ajánlott, mely letölthető ide kattintva.>>

» Tovább

Jelzőrendszer Petőfiszálláson

2017.10.31.

Jelzőrendszer Petőfiszálláson


Petőfiszállás Önkormányzata hivatalos jelzőrendszer átadó ünnepséget tartott 2017. október 26-án a Közösségi Szolgáltató Házban. Az átadón részt vett Lezsák Sándor országgyűlési képviselő, az Országgyűlés alelnöke, és az ünnepséget követően átadta az első jelzőkészüléket Csendes Györgyné tanító néninek.
A nemrégiben napvilágot látott betöréses bűncselekmény ösztönözte arra Petőfiszállás Önkormányzatát, hogy közbiztonsági óvintézkedéseket vezessen be a településen, különös tekintettel a tanyán élő idősekre.
Ennek folyományaként a megyében egyedüli módon jelzőrendszer kerül kiépítésre, aminek első készülékei kerültek most átadásra. Szász János polgármester bemutatta a meghívottaknak és a megjelent sajtóképviselőknek a jelzőrendszert és annak működését: „Az egyedül élő idősek számára olyan megoldást kerestünk, amellyel gyorsan, közvetlenül és biztonságosan tudnak segítséget kérni baj esetén. Az erre jogosult tanyasiakat olyan mobiltelefonokkal látjuk el, amelyek hátulján egy vészhívó található. Megnyomásával a készülék automatikusan végigtárcsázza a vészhívás esetére megadott telefonszámokat, aki lehet a legközelebbi hozzátartozó, szomszéd, de egyikük mindenképpen a petőfiszállási szociális intézmény munkatársa. Első körben harminc készüléket osztunk ki ingyenesen az idősek körében, akiket be is tanítunk azok használatára." Továbbá beszámolt arról is, hogy a helyiek biztonsága érdekében tervezik a külterületi buszvárók, illetve a nagyobb dűlőutak csomópontjainak kivilágítását. Saját forrásból valamennyi bejövő utat bekamerázzák, valamint új közlekedésbiztonsági csomópontok kiépítésére kerül sor.
Lezsák Sándor példaértékűnek nevezte a jelzőrendszer megvalósítását. Mint mondta, ő is évekig tanyán tanított, jól ismeri a magányos, tanyasi emberek olykor kiszolgáltatott életét. Hangsúlyozta: mivel választókerülete az egyik legnagyobb tanyás terület az országban, ezért minden olyan kezdeményezést támogat, amely a tanyán élő emberek biztonságát szolgálja. Ez a jelzőrendszer jó példa, amit máshol is alkalmazni lehet, ám, ha a legkorszerűbb készülék mögött nincs ember és kapcsolat, akkor az nem sokat ér. – Jól tudom, hogy Petőfiszálláson eddig is komoly figyelmet fordítottak az egyedül élő idősekre – tette hozzá a honatya. A politikus szerint a polgármester által felsorolt intézkedések mozaikszerűen segítenek abban, hogy az itt élőknek jobb legyen a biztonsága. Mindez szükséges ahhoz, hogy a település vonzó legyen a fiatalok számára.
Az összejövetel keretén belül megtekintésre került a nemrég kezelésbe átadott MÁV állomás épületet is, melynek a jövőbeli felújítását és közcélú hasznosítását tervezi az önkormányzat. Ennek kapcsán elfogadta a meghívást és részt vett az ünnepségen Mondi Miklós a MÁV Pályavasúti területi igazgatója, valamint Posnyákné Kormos Edit a MÁV Pályavasúti területi igazgatóság főnökségvezetője.

 

A cikket Nagy Tímea készítette.

 

» Tovább

Felhívás

2017.10.30.

Felhívás

 

Tisztelt Petőfiszállási Lakosok!


 

A viharos időjárási viszonyokra való tekintettel településünkön a Petőfiszállási Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ telefonos ügyeleti szolgálatot tart. Kérjük, ha a vihar miatt bárki segítségre szorul, jelezzék a következő telefonszámokon:

 

Kiss Katalin: 70/331-6502, Fődi József: 70/459-6091, Süveges Sándor: 70/459-6552, Vízhányó Ernő: 70/199-9967, Nagy Péter: 70/338-0331
Egyéb tekintetben Szász János polgármester és a Képviselő-testület tagjai is a lakosok rendelkezésre állnak felmerülő probléma esetén.

A képek illusztrációk a tavalyi viharkárokból.

 

 

 

» Tovább

Archívum

 
» További hírek
 

Ma 2017.11.25.
Katalin, Katinka napja van.

Fontos információk:

Népszavazás

2016 október 2.

 

>>A 2016 október 2-ai népszavazáshoz kapcsolódó tájékoztatót és dokumentumokat ovashat ide kattintva.>>

Keresés a honlapon:

Közadatkereső:

Helyi vállalkozók:

Dr. Pozsár Miklós állatorvos

Dr. Tóth Zsolt Olivér háziorvos

GAZDA-TEJ SZÖVETKEZET PETŐFISZÁLLÁS

Kis István

bútorasztalos-bútorrestaurátor

Kis László - gépi munkák

Komfort Style KFT

Mobil Petrol

PETŐFI PRESSZÓ Kávézó és Szomjoltó

Pince Bár Petőfiszállás

Szabó Tüzép Gazdabolt Petőfiszállás

SZENTKÚTI ABC,

Goods Market

Szentkúti Patika

© 2011 Petőfiszállás Községi Önkormányzat