Hírek

Iskolai tanévnyitó ünnepély

2019.08.22.

Iskolai tanévnyitó ünnepély 

 

» Tovább

Tankönyvosztás

2019.08.22.

Tankönyvosztás

 

 

» Tovább

PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAJTÓKÖZLEMÉNY BEFEJEZŐDÖTT A 3 CSOPORTSZOBÁS ÚJ ÓVODA ÉPÍTÉSE PETŐFISZÁLLÁSON

2019.08.15.

PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

SAJTÓKÖZLEMÉNY
BEFEJEZŐDÖTT A 3 CSOPORTSZOBÁS ÚJ ÓVODA ÉPÍTÉSE PETŐFISZÁLLÁSON

 

 Petőfiszállás Községi Önkormányzata 2016-ban pályázatot nyújtott be a TOP-1.4.1-15 kódszámú A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című felhívásra. A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programokat Irányító Hatósága pozitív elbírálásban részesítette a TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00025 azonosítószámú „3 csoportos új óvoda építése Petőfiszálláson” című pályázatot, mely 166,7 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást jelentett a beruházás megvalósításához. A kivitelezés sikeresen befejeződött, a projektben vállalt, megépítésre irányuló fejlesztések megvalósultak, jelenleg a projekt pénzügyi zárása zajlik.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. Az előkészítés, tervezés és a közbeszerzési eljárás eredményes befejezését követően az építkezés 2018. nyarán indult meg. A beruházást lehetővé tevő pályázati program célja a közoktatási intézmények beruházásainak (infrastruktúra és eszközfejlesztés) célirányos támogatása, a közoktatási reformfolyamatoknak és a 21. sz. iskolája zászlóshajó programnak megfelelően a minőségi oktatás megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében. A demográfiailag növekvő, vagy stagnáló népességű településeken lévő intézmények fejlesztéseinek, valamint a magas számú hátrányos helyzetű gyermekkel rendelkező intézmények fejlesztéseinek támogatásával a régión belüli társadalmi kohézió, az egyenlő esélyek és a korszerű iskola megteremtése a régió hosszú távú versenyképességéhez járul hozzá. A tervezett fejlesztéssel az alapellátás mind az igénybevevők, mind a dolgozók komfortérzetét, illetve munkafeltételeit javítják.

A projekt benyújtója Petőfiszállás Községi Önkormányzat. A fejlesztéssel érintett oktatási intézmény pedig a Petőfiszállási Csicsergő Óvoda Móra Ferenc utca 1. szám alatt új, 3 csoportos óvoda felépítése volt. A projekt célul tűzte ki az óvodai környezet korszerű és akadálymentes épületgépészeti kialakítását, továbbá a minőségi oktató-nevelő munka számára a rendeletben előírt megfelelő mennyiségű és funkciójú helyiség kialakítását.

A konkrét beruházás során helyet kapott 3 darab 25 fős csoportszoba a hozzá kapcsolódó gyermeköltözőkkel és vizes blokkokkal, tornaszobával, szertárakkal, valamint szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek kerültek kialakításra. Továbbá helyet kapott az épületben a melegítőkonyha a hozzá tartozó helyiségekkel együtt, valamint orvosi szoba elkülönítő funkcióval.

A hatályos jogszabályoknak megfelelően kötelezően előírt parkoló-férőhelyek és akadálymentes parkolóférőhely továbbá kerékpár tároló létesítése valósult meg.

Valamint az építési tervek alapján végrehajtott kivitelezésnek köszönhetően a gyermekek és az épületben dolgozók a jelenleg hatályos követelményeknek megfelelő épületet vehetnek birtokba.

Az óvoda ünnepélyes átadása 2019. augusztus 20-án lesz.


A projektről bővebb információt a www.petofiszallas.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhető: Petőfiszállás Községi Önkormányzat: +3670/450-3214

» Tovább

Újszülött Kecskés Zalán Zoltán köszöntése

2019.08.14.

Újszülött Kecskés Zalán Zoltán köszöntése

 

"Egy kisbaba mosolyában felfedezzük a pillanat örömét,
szemében meglátjuk a holnap ígéretét,
érintésében megérezzük a szeretet csodáját." 

 

 Kecskés Zalán Zoltán Pallagi Nikolett gyermekeként látta meg a napvilágot 2019.03.18-án. A kis Zalánt és családját meglátogatta és megajándékozta Szász János Petőfiszállás polgármestere és Seres Sándorné tanyagondnok.
 Petőfiszállás Önkormányzata minden petőfiszállási újszülött családja számára 40000 forint születési támogatást ad.

 

» Tovább

Újszülött Görög Zselyke köszöntése

2019.08.13.

Újszülött Görög Zselyke köszöntése

 

"Egy kisbaba mosolyában felfedezzük a pillanat örömét,
szemében meglátjuk a holnap ígéretét,
érintésében megérezzük a szeretet csodáját."

 

 

 Görög Zselyke Lázár Beáta és Görög László gyermekeként látta meg a napvilágot 2019.05.11-én. A kis Zselykét és családját meglátogatta és megajándékozta Szász János Petőfiszállás polgármestere és Seres Sándorné tanyagondnok.
 Petőfiszállás Önkormányzata minden petőfiszállási újszülött családja számára 40000 forint születési támogatást ad.

 

» Tovább

Hőségriadó - Óvintézkedések Petőfiszálláson

2019.08.12.

Hőségriadó - Óvintézkedések Petőfiszálláson


A Petőfiszállás Községi Önkormányzat és a Szociális Szolgáltató Központ munkatársai a nagy hőségben vízzel kínálják a szabadban dolgozókat illetve a járókelőket. Létfontosságú a megfelelő mennyiségű folyadék ilyen időjárási viszonyok mellett. A falu központjában két helyen is felállításra került egy saját készítésű párakapu is, mely a gyalogosok felfrissítését szolgálja. A tanyagondnokok a legforróbb napokon a szociális étkeztetésben résztvevő külterületi lakosoknak is osztanak ásványvizet.

A nyári hőségben a veszélyek megelőzése, egészségünk megőrzése érdekében – a téli óvintézkedésekhez hasonlóan – fokozott figyelmet kell fordítanunk magunkra és környezetünkre.
Szeretnénk kérni a lakosságot, hogy a nagy melegben mindenki figyeljen egymásra, a szomszédjára, a lakóhelye közelében élőkre.
Szükség esetén segítség kérhető a Petőfiszállási Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központtól, mely ebben az időszakban kiemelt ügyeletet tart.
Vészhelyzet esetén hívható telefonszámok: 06-70/459-6552, 06-70/199-9967, 06-70/338-0331, 06-70/331-6502 Illetve a 112, 107 segélyhívószámon kaphatnak segítségnyújtást.


 

Tisztelettel:

Szász János
polgármester


A képeket Szász János polgármester készítette.

 

» Tovább

INGYENES RUHABÖRZE

2019.08.02.

INGYENES RUHABÖRZE

 

 

» Tovább

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Kiskunfélegyházi Csoportjaaz állást, képzést keresők figyelmébe ajánlja elhelyezkedést segítő szolgáltatását

2019.08.02.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Kiskunfélegyházi Csoportjaaz állást, képzést keresők figyelmébe ajánlja elhelyezkedést segítő szolgáltatását

» Tovább

Újszülött Mészáros Gábor Attila köszöntése

2019.07.23.

Újszülött Mészáros Gábor Attila köszöntése

 

"Egy kisbaba mosolyában felfedezzük a pillanat örömét,
szemében meglátjuk a holnap ígéretét,
érintésében megérezzük a szeretet csodáját."

 

 Mészáros Gábor Attila Mészáros Zoltán és Mészáros Zoltánné gyermekeként látta meg a napvilágot 2019.04.25-én. A kis Gábort és családját meglátogatta és megajándékozta Szász János Petőfiszállás polgármestere és Vízhányó Ernő tanyagondnok.
Petőfiszállás Önkormányzata minden petőfiszállási újszülött családja számára 40000 forint születési támogatást ad.

A képeket Nagy Tímea készítette.

 

» Tovább

Újszülött Tarjányi Júlia Katalin köszöntése

2019.07.23.

Újszülött Tarjányi Júlia Katalin köszöntése

 

"Egy kisbaba mosolyában felfedezzük a pillanat örömét,
szemében meglátjuk a holnap ígéretét,
érintésében megérezzük a szeretet csodáját."

 

 Tarjányi Júlia Katalin Tarjányi Tamás és Tartjányi Tamásné gyermekeként látta meg a napvilágot 2019.03.25-én. A kis Júliát és családját meglátogatta és megajándékozta Szász János Petőfiszállás polgármestere és Vízhányó Ernő tanyagondnok.
Petőfiszállás Önkormányzata minden petőfiszállási újszülött családja számára 40000 forint születési támogatást ad.

A képeket Nagy Tímea készítette.

» Tovább

Temesvári Benedek atya aranymiséje

2019.07.23.

Temesvári Benedek atya

aranymisét tartott Pálosszentkúton

 

 Temesvári Károly Benedek atya építőipari szakközép iskolában érettségizett, majd papi szemináriumban folytatta tanulmányait. A kommunista keresztényüldőző rendszerben csak titokban léphetett be az egyetlen magyar alapítású szerzetes rendbe a Magyar Pálos rendbe. A Pálos rendet a Rákosi rendszer betiltotta és keményen üldözte szerzetesek bebörtönzésével, agyonverésével, kivégzésével. Ekkoriban üldözték el a pálos szerzeteseket Pálosszentkútról is és koholt vádakkal kivégezték Vezér Ferenc pálos szerzetest is. Benedek atyát 1969-ben szentelte pappá Dr. Udvardy József püspök úr. Számos településen teljesített papi szolgálatot és titokban gyakorolhatta szerzetesi hivatását. Legtöbb szolgálati helyén a lelki szolgálat mellett rossz állapotban levő templomokat, parókiákat újíttatott fel, melyben hasznát vette korábbi építőipari tanulmányainak is. A templomfelújításokkal és a fiatalok lelki nevelésével kockáztatta, hogy az egyházüldöző kommunista állam megtorlást alkalmazhat vele szemben.

 1989-es rendszerváltás után hivatalosan is újra indulhatott a Pálos Rend. 1991-ben térhettek vissza a pálos szerzetesek Pálosszentkútra. Ekkor kezdte meg papi, szerzetesi és rendházfőnöki szolgálatát Benedek atya Pálosszentkút kegyhelyen és Petőfiszálláson. 2003-ig volt településünk plébánosa. A lelki szolgálata mellett számos felújítási munkát megszervezett a kegyhelyünkön valamint kápolnát rendeztetett be a falunk belterületén.

 2019 július 14-én aranymisét tartott Pálosszentkúton pappá szentelésének 50. évfordulója alkalmából. A Jó Isten tartsa meg még sokáig erőben, egészségben, papi és szerzetesi hivatásában Benedek atyát!

 

» Tovább

Idősek Bács-Kiskun Megyei művészeti és kulturális "Ki Mit Tudja" és Pálosszentkúti Motoros Zarándoklat

2019.07.13.

Idősek Bács-Kiskun Megyei művészeti és kulturális "Ki Mit Tudja" és Pálosszentkúti Motoros Zarándoklat

 

 2019. július 6-án Petőfiszállás Községi Önkormányzata és Szociális Intézménye 6 év után újra megrendezte az Idősek Bács-Kiskun megyei művészeti és kulturális "Ki Mit Tudját". A rendezvény Pálosszentkúton került megszervezésre, ahol ugyanezen a napon tartották a Pálosszentkúti Motoros Zarándoklatot, de a két eseményt a szervezőknek sikerült probléma nélkül összehangolni, és remek kísérő rendezvényei voltak egymásnak. A zsűri elnökeként és a rendezvény fővédnökeként a találkozón részt vett Lezsák Sándor országgyűlési képviselő, az Országgyűlés alelnöke. Az 5 tagú szakmai zsűri további tagjai: Zsótér Antal, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - Egyesített Szociális Intézményének nyugalmazott igazgatója, Mészáros Márta a Kiskun Múzeum igazgatója, Rádi Györgyi, a Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatója és Balla Barnabás Pálosszentkúti plébános. A közel 150 résztvevő a megye 16 településéről érkezett és 4 kategóriában mérte össze tudását a nap folyamán. A rendezvényt Szász János polgármester nyitotta meg köszöntőjével, majd a felállított színpadon elkezdődtek a produkciók. 10 órakor a Motoros Zarándoklat szentmiséje következett, melyen mindkét rendezvény résztvevői együtt vettek részt. Ezt követően a motorosok felvonulása és közös indulása volt nagyszerű látványosság. A motoros zarándokok szokásos módon rendőri és polgárőri biztosítás mellett motoroztak be a Szent István templomhoz Kiskunfélegyházára, ahol megáldották a motorokat. A "Ki Mit Tud" fellépések folyamatosan zajlottak egészen ebédig. Délután került sor az eredményhirdetésre és az értékelésre, ahol átadásra kerültek a díjak és az ajándékok. "Vers és próza" kategóriában Galgócziné Csífi Katalin lett az első helyezett, "Színpadi előadás" kategóriában a Kunszállási Arany Alkony Nyugdíjas Klub. "Dal és hangszeres előadás" kategóriában a Csólyospálosi és Kömpöci Hagyományőrző Énekkar kapta az első díjat, a "Képzőművészet" kategóriában pedig Kis Jánosné Zsuzsika, településünk lakója vehette át az első helyért járó kupát. Nem csak a helyezettek, hanem minden résztvevő kapott könyvet és egyéb értékes ajándékot, senki sem távozott üres kézzel. A produkciók között és az eredményhirdetés után Szűcs Béla és Révész László játszott vidám talpalávalót, az idősek közül sokan táncra is perdültek. Ezután a Motoros Zarándoklat programjai zajlottak folyamatosan egészen estig. Elsőként egy Kerekasztal beszélgetés, "Önbizalom a mindennapokhoz" címmel, majd Keresztény Kvízre hívták a jelenlevőket a szervezők. Az esti programokat a Rock Fanatic színvonalas koncertje zárta.
 Nagyon köszönjük a szervezők és segítők áldozatos munkáját, különös tekintettel a Nemzeti Fórum helyi tagságára, a Polgárőr Egyesület és a Szentkúti Nyugdíjas Klub tagjaira. Köszönjük a Fornetti Kft. támogatását, valamint a Petőfiszállási Konyha és a Főzőmesterek munkáját. 

A cikket és a képeket Nagy Tímea készítette

 

» Tovább

Az idegen nyelvi mérésről

2019.07.05.

Az idegen nyelvi mérésről


 2019. május 22-én idegen nyelvi mérésen vettek részt 6. és 8. osztályos tanulóink. Az ország összes iskolájának minden feladatellátási helyén a mérésben érintett tanulók azonos időpontban és azonos körülmények között írják meg a mérést, melyet az Oktatási Hivatal és az iskolák közösen szerveznek meg.
 A feladatok tartalma minden diák számára azonos, független attól, hogy hány órában tanulja iskolájában az idegen nyelvet.
A tanulók nyelvtudását két alapkészségen, az olvasott szöveg értésén és a hallott szöveg értésén keresztül mérik. Ez különösen nehéz a tanulási nehézségekkel küzdő diákok számára.
 A mérés célja az, hogy képet adjon nyelvoktatásunk eredményességéről, illetve statisztikai jellegű adatokat biztosítson a felső tagozatos tanulók nyelvtudásáról, azaz képet adjon a nyelvismeret országos szintjéről.
A mérésen a KER szerinti szinteknek, azaz a 6. évfolyamon az A1-es, 8. évfolyamon az A2-es szintnek kell megfelelni.
 Iskolánk 6. osztályos tanulói közül 3 tanuló szakértői javaslatának megfelelően nem vett részt a mérésben. A mérés problémamentesen zajlott. Dolgozataik áltageredménye 55%, ebből a legjobb eredményt elért tanuló 76%-ot, míg a leggyengébb tanuló 26%-ot írt.
 A 8. osztályosok közül 2 tanuló nem vett részt a mérésben. A nyolcadikosok átlageredménye 45%, ebből a legjobb eredményt elérő tanuló 63%-ot írt, a leggyengébb pedig 27%-ot.
 A tanulók tájékoztatása eredményeikről a tanév utolsó hetében szóban megtörtént.


Vargáné Rigó Anikó

» Tovább

Alsós és felsős felszerelést lista

2019.07.05.

Alsós és felsős felszerelést lista

 

A felszerelés listák megtekinthetők az alábbi linkekere kattintva. 

 

Bevásárlólista 1. osztály részére


Bevásárlólista 2. 3. és 4. osztály részére


Felszerelés lista (felsős) 2019-2020

» Tovább

Archívum

2017.05.19.

Ma 2019.08.23.
Bence napja van.

Fontos információk: 

Önkormányzati választás 2019.

 

>>A 2019-es önkormányzati választáshoz kapcsolódó tájékoztatót és dokumentumokat ovashat ide kattintva.>>

 

 

Keresés a honlapon:

Közadatkereső:

Helyi vállalkozók:

Dr. Gyöngyösi Bianka

Szolgáltató állatorvos

Dr. Pozsár Miklós állatorvos

Dr. Tóth Zsolt Olivér háziorvos

GAZDA-TEJ SZÖVETKEZET PETŐFISZÁLLÁS

Kis István

bútorasztalos-bútorrestaurátor

Kis László - gépi munkák

Komfort Style KFT

Mobil Petrol

PETŐFI PRESSZÓ Kávézó és Szomjoltó

Pince Bár Petőfiszállás

Szabó Tüzép Gazdabolt Petőfiszállás

SZENTKÚTI ABC,

Goods Market

Szentkúti Patika

Tóth Vince

autószerelő mester

© 2011 Petőfiszállás Községi Önkormányzat