A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatalának és Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának közös tájékoztatója

2013.06.05.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatalának és
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának közös

 

T Á J É K O Z T A T Ó J A

 

Felhívjuk a tisztelt ingatlan tulajdonosok figyelmét, hogy az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 27. § (2) bekezdése értelmében: az ingatlan tulajdonosa a változás bekövetkezésétől, illetőleg a tudomásszerzéstől számított harminc napon belül köteles bejelenteni az ingatlanügyi hatóságnak a nyilvántartás tárgyát képező épület, építmény létesítését, illetve lebontását.

E jogszabály által az ingatlantulajdonosok számára előírt bejelentési kötelezettség 1972 óta folyamatosan fennáll, és független az ingatlan fekvésétől: tehát mind belterületi, mind külterületi, mind zártkerti ingatlanokra egyaránt vonatkozik.

 

Az ingatlan-nyilvántartásban általánosságban a 12 m2 alapterületet meghaladó állandó jellegű épületeket kell feltüntetni, amelyek anyaga kőből, téglából, betonból, vályogból, tömött falból, vagy előregyártott elemekből készült, továbbá a faépületek és a vasvázas épületek közül azokat, amelyeknek alapja vagy lábazata szilárd.

 

A földhivatalok napi munkájuk során – ügyfélfogadás alkalmával, parlagfű helyszínelések során, panaszos beadványok, vagy felülvizsgálati kérelmek elbírálása kapcsán - az elmúlt időszakban, számos esetben észlelték, hogy az ingatlan-nyilvántartás alapját képező térképek e tekintetben sajnos nem minden esetben felelnek meg a valóságos állapotnak.


Jó néhány esettel találkoztunk, mikor az ingatlan adásvételét követően, például hiteligénylés során, jutott az új tulajdonos tudomására, hogy az azon lévő (lakó)épület nem szerepel sem a tulajdoni lapon, sem a nyilvántartási térképen.

 

Fentiek alapján fontosnak érezzük a lakosság figyelmének felhívást, hogy a vásárlásra kiszemelt ingatlan adás-vételi szerződésének megkötése előtt győződjenek meg arról, hogy az ingatlan tulajdonosa eleget tett-e fenti bejelentési kötelezettségének, mert az, az adásvétel ingatlan-nyilvántartási bejegyzését követően az új tulajdonos kötelezettségévé válik.

 

Felhívjuk továbbá figyelmüket, hogy amennyiben a földhivatal bejelentésre, vagy egyéb hatósági tevékenysége kapcsán, a bejelentési kötelezettség elmulasztását észleli - az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény 28. § (4) bekezdése, valamint a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 14. § (2)-(4) bekezdésének együttes rendelkezései alapján fel kell, hogy szólítsa a kötelezettet a változás átvezetésére alkalmas munkarészek, valamint az átvezetéshez szükséges okiratok és egyéb hatósági engedélyek, igazolások benyújtására.

Amennyiben a kötelezett az előírt határidő lejártáig a felszólításnak nem tesz eleget, a kötelezett költségére a földhivatalnak kell a változást bemérnie, egyidejűleg a mulasztót bírság megfizetésére köteleznie.

 

Természetesen a földhivatalnak nem célja az állampolgárok megbírságolása, azonban amennyiben ilyen jellegű mulasztás észlel, az ingatlan-nyilvántartás naprakészsége érdekében cselekednie kell.

 

Fentiek alapján ismételten felhívjuk figyelmüket, hogy a tulajdonukban lévő ingatlanokon lévő épületek vonatkozásában, ellenőrizzék, hogy a földhivatal felé történő bejelentési kötelezettségüknek – Önök, vagy jogelődjük - eleget tett-e.

 

Amennyiben bizonytalanok a vonatkozásban, hogy az ingatlanukon lévő épületek ingatlan-nyilvántartásba történő felvezetése megtörtént-e, úgy először tájékozódjanak a területileg illetékes járási földhivatalokban. Ha onnan azt a választ kapják, hogy az adott épület(ek) a térképen nem szerepelnek, akkor keressék fel a járásszékhely települési önkormányzat jegyzőjét (építésügyi hatóságát) és kérjenek másolatot a korábban kiadott használatbavételi engedélyről.

 

Abban az esetben, ha az adott épület használatbavételi engedéllyel nem rendelkezik, akkor az építésügyi hatóságtól hatósági bizonyítvány kiállítása kérhető a meglévő tény, állapot igazolására.

 

Az építmény tulajdoni lapon és térképen történő átvezetéséhez kérelmet, használatbavételi engedélyt, vagy hatósági bizonyítványt és földmérő által készítetett épületfeltüntetési vázrajzot szükséges benyújtani a területileg illetékes járási földhivatalhoz.


Kecskemét, 2013. május 31.

« Visszalépés

Ma 2018.12.14.
Szilárda napja van.

Fontos információk: 

 Népszavazás

2016 október 2.

 

>>A 2016 október 2-ai népszavazáshoz kapcsolódó tájékoztatót és dokumentumokat ovashat ide kattintva.>>

 

 

Keresés a honlapon:

Közadatkereső:

Helyi vállalkozók:

Dr. Gyöngyösi Bianka

Szolgáltató állatorvos

Dr. Pozsár Miklós állatorvos

Dr. Tóth Zsolt Olivér háziorvos

GAZDA-TEJ SZÖVETKEZET PETŐFISZÁLLÁS

Kis István

bútorasztalos-bútorrestaurátor

Kis László - gépi munkák

Komfort Style KFT

Mobil Petrol

PETŐFI PRESSZÓ Kávézó és Szomjoltó

Pince Bár Petőfiszállás

Szabó Tüzép Gazdabolt Petőfiszállás

SZENTKÚTI ABC,

Goods Market

Szentkúti Patika

 

© 2011 Petőfiszállás Községi Önkormányzat