A „Petőfiszállás Községért” kitüntető cím alapításáról és adományozásáról

2013.05.26.

Tisztelt Petőfiszállási Lakosok!

 

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a „Petőfiszállás Községért” kitüntető cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 6/2013. (II.28.) önkormányzati rendeletét.
Ezen rendelet értelmében Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete annak érdekében, hogy kifejezhesse nagyrabecsülését mindazon polgároknak, közösségeknek, társadalmi és gazdasági szervezeteknek, akik a község szolgálatában, jó hírének öregbítésében, fejlődésének elősegítésében, érdekeinek előmozdításában, valamint a nevelés-oktatás, a közművelődés, az egészségügy és szociális ellátás, a közszolgálat, a sport, a művészetek és a tudomány terén, valamint az egyetemes emberi értékek gyarapításában kimagasló és példamutató tevékenységet fejtettek ki
„Petőfiszállás Községért” kitüntető címet adományoz.

 

A kitüntetés adományozását kezdeményezheti bármely választójoggal rendelkező természetes személy, illetve jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki az Európai Unió valamely tagállamában lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezik.

 

A javaslattételre jogosult egy alkalommal csak egy személyre, közösségre tehet javaslatot.

 

A javaslatnak tartalmaznia kell:

  • a) az ajánlott személy vagy közösség nevét, címét,
  • b) azon tevékenység leírását, méltatását illetve a konkrét alkotás ismertetését, amellyel a javaslattevő szerint méltónak bizonyulnak a kitüntető címre,
  • c) a javaslattevő nevét, címét aláírását.

A javaslattételi nyomtatványt 1 példányban levelemhez mellékelten megküldöm. A nyomtatvány sokszorosítható vagy az önkormányzat hivatalában további példányok kérhetők.

 

A javaslatokat írásban, minden év május 31. napjáig lehet megtenni. A javaslatok leadására a következő helyen van lehetőség:

 

- Önkormányzati Hivatal.

 

A kitüntetést ünnepélyes keretek között a Polgármester adja át az augusztus 20-a alkalmából rendezendő ünnepség keretében.

A kitüntetés évente egy - rendkívüli esetben kettő - személynek vagy közösségnek, társadalmi és gazdasági szervezetnek ítélhető oda.

A kitüntetés posztumusz díjként is adományozható, amely átvételére a kitüntetett házastársa, egyeneságbeli hozzátartozója jogosult.

A „Petőfiszállás Községért” kitüntetéssel oklevél, és a község címerével és nevével ellátott kisplasztika, illetve 2013. évben 50 000.- Ft pénzjutalom jár.

Az adományozott kitüntetésről Petőfiszállás Önkormányzata díszes kötésű albumban nyilvántartást vezet.

 

Kedves Petőfiszállási Lakosok!

 

Tisztelettel kérem, javaslataik 2013. május 31-ig történő leadásával tegyék lehetővé, hogy a Képviselő-testület minél nagyobb számban megismerhesse a lakosság véleményét!

 

Petőfiszállás, 2013. május 22.

Tisztelettel:

Szász János sk.
polgármester

« Visszalépés

Ma 2018.12.19.
Viola napja van.

Fontos információk: 

 Népszavazás

2016 október 2.

 

>>A 2016 október 2-ai népszavazáshoz kapcsolódó tájékoztatót és dokumentumokat ovashat ide kattintva.>>

 

 

Keresés a honlapon:

Közadatkereső:

Helyi vállalkozók:

Dr. Gyöngyösi Bianka

Szolgáltató állatorvos

Dr. Pozsár Miklós állatorvos

Dr. Tóth Zsolt Olivér háziorvos

GAZDA-TEJ SZÖVETKEZET PETŐFISZÁLLÁS

Kis István

bútorasztalos-bútorrestaurátor

Kis László - gépi munkák

Komfort Style KFT

Mobil Petrol

PETŐFI PRESSZÓ Kávézó és Szomjoltó

Pince Bár Petőfiszállás

Szabó Tüzép Gazdabolt Petőfiszállás

SZENTKÚTI ABC,

Goods Market

Szentkúti Patika

 

© 2011 Petőfiszállás Községi Önkormányzat