Pünkösdvasárnapi ünnepi szentmise és a pálosszentkúti felújítások átadása

2017.06.09.

Pünkösdvasárnapi ünnepi szentmise

és a pálosszentkúti felújítások átadása

 

Több ezren zarándokoltak el pünkösd vasárnap a petőfiszállási Pálosszentkútra az Alföld egyik legismertebb Mária kegyhelyére, hogy részt vegyenek a búcsúi szentmisén.
Az ünnepi esemény keretében adták át a megújult kegyhelyet is. A belügyminisztériumtól nyert 35 millió forintos beruházás során felújították egyebek mellett a Milleniumi Kápolna és a Mária Múzeum tetőszerkezetét, az árkádsorokat, csatornáztak, kerítést építettek, a kegyhely új térvilágítást kapott, a villamossági hálózattal együtt biztonsági kamerarendszert is kiépítettek, de megújult a hangosítás is. Az ünnepségen köszöntőt mondott többek között Lezsák Sándor, a térség országgyűlési képviselője, az Országgyűlés alelnöke.

Forrás: Baon.hu, Vajda Piroska


Szász János, Petőfiszállás polgármesterének ünnepi köszöntője

 

Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, akik megtiszteltek bennünket és eljöttek erre a szép ünnepi eseményre. Megtiszteltetés számunkra, hogy elfogadta a meghívást és itt van velünk a Pálos Rend generálisa O. Arnold Chrapkowski Lengyelországból, nagy tisztelettel köszöntöm Csóka János tartományfőnököt, Lezsák Sándor Elnök Urat az Országgyűlés alelnökét, kedves polgármester társaimat, meghívott vendégeinket, Petőfiszállás lakosait, a messziről érkezett zarándokokat és mindenkit, aki megtisztelt minket jelenlétével és itt van velünk Pünkösd vasárnapján.
Pünkösd a húsvéti időszak záró ünnepe az isteni Szentlélek kiáradása. A feltámadt Krisztus Pünkösd napján ajándékozta meg apostolait azzal a megszentelt  Lélekkel, amely túlmutat az eredendő, emberi lélek-minőségen, amely kiemel a sötétség hatalmából és részesít a kegyelem ajándékában. PÜNKÖSD ünnepe az Atya és a Fiú kölcsönös szeretetének végpontja, amelynek megtartó erejével, már minden lélek betöltekezhet. Ezt ünnepeljük minden évben Húsvét után az 50. napon.

Pünkösd ünnepe ebben az évben összekapcsolódik egy másik örömteli eseménnyel, a Pálosszentkút Kegyhely felújítási munkálatainak befejezésével és átadásával.
A mi kis falunk életében egy újabb olyan nap ez, amikor fontos beruházás eredményét vehetjük együttesen birtokba, egy olyan beruházásét, amit széles összefogással tudtunk megvalósítani. Itt vagyunk most ezen a szép ünnepen Pálosszentkúton,
-mely a község nevezetessége, a legendás Mária jelenés színhelye,
-azon a helyen, ami egykor a forrás által apró oázissá lett a puszta közepén,
- azon a helyen, ahová évszázadokon keresztül zarándokoltak és zarándokolnak ma is a hívő emberek,
-azon a helyen, ahol a magyarságunk a kiskunok keménységével és kitartásával képes volt időről-időre megújulni.

Örömmel hirdetem tehát, hogy Petőfiszállás Községi Önkormányzata, a Magyar Pálos Rend és a Petőfiszállás-Pálosszentkúti Plébánia közösen a Belügyminisztériumtól nyert 35 millió forint támogatással sikeresen megvalósította a már nagyon szükséges beruházást Pálosszentkúton. Felújításra került a Milleniumi Kápolna, az árkádsor, a tetőszerkezet valamint új kerítés épült a kegyhely körül. Új tetőszerkezetet kapott a Mária Múzeum, térvilágítás és kamerarendszer került kialakításra, megújult a villamossági hálózat is.
Egyedi és talán egyedülálló fejlesztés ez, hiszen ebben a feladatban azonosult és együttműködött a politika, a pénzügy, az önkormányzat, az egyház és a falu lakossága. A megvalósítás mellé állt és a teendőkben részt vett sok-sok jóérzésű magyar ember. Köszönetet szeretnék mondani minden közreműködőnek, bármelyik szeletét vállalták is ennek a nagy munkának.
Bízom és bízunk abban, hogy ezekkel a fejlesztésekkel még vonzóbbá tudtuk tenni a Kegyhelyet a nagyvilág és az ide látogatók számára.
Kívánom, hogy teljen sok-sok öröme benne mindenkinek, kívánom, hogy mindenki találja meg e falak között a lelki békéjét, kívánom, hogy szolgáljanak ezek a létesítmények hosszú-hosszú ideig méltó helyszínül a hitben való elmélyülésünknek, a teremtő Isten és a Szűzanya áldásával.

 

A Pálosszentkúti Kegyhely felújítása a pálos szerzetes atyák áldozatos közösségi, keresztény hitünket erősítő munkásságának eredménye. Lezsák Sándor beszéde elhangzott 2017. június 4-én Petőfiszálláson, a Pálosszentkúti Kegyhely felújításának átadási ünnepségén.

Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ünnepén, katolikus egyházunk születésnapján szeretettel köszöntöm a fehér barátok, a pálosok hívására érkező több ezer zarándok-testvért, a pünkösdi búcsúba érkezőket, fiatalokat, hosszabb ideje fiatalokat egyaránt. Köszöntöm tisztelettel Arnold Chrapkowski atyát, a pálos rend generálisát, Csóka János atyát, a Magyar Pálos Rend tartományfőnökét, a tisztelendő atyákat és a vendéglátó Szász János polgármester urat. A születésnap az újjászületés napja, lehetősége. A Pálosszentkúti Kegyhely felújítása a pálos szerzetes atyák áldozatos közösségi, keresztény hitünket erősítő munkásságának eredménye.

Kormányzatunk alkotmányunkban rögzített kötelességét teljesíti, amikor az állami költségvetésből támogatást biztosít. Erkölcsi, keresztény hitbéli megújulás nélkül nincsen gazdasági fellendülés. Szent Istvánunk tanítása erősen zaklatott világunkban ma is érvényes: „Ha a hit pajzsát tartod, rajtad az üdvösség sisakja is.” Keresztény hitünket, közösségeinket, ősi hagyományainkat, templomainkat fenyegető történelmi időben minden egyházi, kormányzati, minden egyéni és közösségi erőfeszítésre szükség van ahhoz, hogy ellenálljunk az Európát, keresztény hazánkat is riadóztató veszedelemnek. Trianon történelmi hazánkat szakította darabokra, egy tömeges, sok százezres, milliós keresztényellenes menekültáradat olyan belső feszültségekkel járna, amely újabb, a trianoni csapáshoz hasonlatos vészhelyzetet teremtene.

Késő este, éjszaka újabb terrortámadás halálsikolya rázott meg bennünket Londonból. A tehetetlenség iszonyata nem állandósulhat. Ez a londoni halálsikoly is cselekvést sürgető figyelmeztetés kell legyen.

Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje és Trianon évfordulója van. A trianoni békediktátum ütötte, vágta, szabdalta mély sebek soha nem fognak begyógyulni, mint ahogy a tatárjárás tatárjárás, a mohácsi vész mohácsi vész marad nekünk, magyaroknak mindörökre. Mégis: a magyarság megújuló képessége teremti meg annak történelmi lehetőségét, hogy ez a nap a nemzeti összetartozás napja legyen, mert az igazság történelmi ereje, bizonyossága szervezi együvé és a szeretet hatalma irányítja magyar nemzetünket itt a Kárpát-medencében. Czestochowa, a lengyel testvérnép akarata, hasonló történelmi küldetése és a pálos rend rendíthetetlen küzdelme is ebben erősít meg bennünket. Igen, a magyar alapítású pálos rend nyolc évszázados története mindenkor együtt élt, lélegzett országunk történetével. Újra és újra idéznünk kell Pázmány Péter esztergomi érsek 1603-ból származó jövendölését: „Te is Magyarország, édes hazám, a pálosokkal fogsz növekedni és ugyanúgy fogsz hanyatlani is.”

A pálos rend növekedőben, és ezzel együtt országunk is erősödik. Feladatunk pedig bőséggel van. Hitbéli, erkölcsi, közösségi, gazdasági, bel- és külpolitikai, nemzetpolitikai megújulás; család, templom, iskola, a biztonságos élet, a nemzeti jövendő, a Kárpát-medencei népekkel való együttműködés feltételeinek megteremtése közös szent ügyünk marad. Ez nem valósítható meg összefogás nélkül, a keresztény ökumené, a keresztény egység nélkül, de nem valósítható meg a politikai ökumené, a politikai összefogás nélkül sem. Nemzeti sorskérdésekben nincs helye a viszálykodásnak. Érdemes újra és újra felidézni okulásul a mai viszálykeltők részére címezve a katolikus Pázmány Péternek a protestáns Bethlen Gáborhoz írt leveléből a máig érvényes gondolatot: „Mert ha nekünk nem fáj saját nemzetünk romlása, fogyása, nem tudom, kinek fájjon.”

Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje a nemzeti összetartozás napja. Megbecsülésünk, tiszteletünk övezze a nagyvilágban egyetlen magyar alapítású szerzetesrendet, a Magyar Pálos Rendet, a fehér barátok közösségét. Még ebben a hónapban, június második felében Kecskeméten ülésezik a Hungarikum Bizottság és a bizottság tagjaként megerősítem, hogy minden bizonnyal egységes döntéssel kerül a Nemzeti Értéktárba, és ezt követően a magyarság csúcsteljesítményei, a hungarikumok körébe a pálos rend, mint a magyar alapítású szerzetesrend lelkisége, történelmi és kulturális öröksége.

Ezen a napon, áldott szép Pünkösdnek gyönyörű napján, katolikus közösségünk, egyházunk születésnapján, Trianon évfordulóján, a Nemzeti Összetartozás napján újra és újra idéznünk kell Reményik Sándor örökérvényű figyelmeztetését, amely kell, hogy visszahangozzon és érvényesüljön a Kárpát-medence minden magyar településén, közösségében:

Kicsi fehér templomotokba / Most minden erők tömörülnek. / Kicsi fehér templom-padokba / A holtak is mellétek ülnek. / A nagyapáink, nagyanyáink. / Szemükbe biztatás vagy vád: / Ne hagyjátok a templomot, / A templomot s az iskolát!

Lezsák Sándor

 

Forrás: nemzetiforum.hu

 

« Visszalépés

Ma 2019.06.20.
Rafael napja van.

Fontos információk: 

Önkormányzati választás 2019.

 

>>A 2019-es önkormányzati választáshoz kapcsolódó tájékoztatót és dokumentumokat ovashat ide kattintva.>>

 

 

Keresés a honlapon:

Közadatkereső:

Helyi vállalkozók:

Dr. Gyöngyösi Bianka

Szolgáltató állatorvos

Dr. Pozsár Miklós állatorvos

Dr. Tóth Zsolt Olivér háziorvos

GAZDA-TEJ SZÖVETKEZET PETŐFISZÁLLÁS

Kis István

bútorasztalos-bútorrestaurátor

Kis László - gépi munkák

Komfort Style KFT

Mobil Petrol

PETŐFI PRESSZÓ Kávézó és Szomjoltó

Pince Bár Petőfiszállás

Szabó Tüzép Gazdabolt Petőfiszállás

SZENTKÚTI ABC,

Goods Market

Szentkúti Patika

 

© 2011 Petőfiszállás Községi Önkormányzat