„Petőfiszállás Községért” kitüntető cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 6/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet

2014.05.12.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat
Polgármesterétől

6113 Petőfiszállás Kossuth Lajos u. 6.
Tel: 76/368-074, Fax: 76/368-042

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tisztelt Petőfiszállási Lakosok!


Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tavalyi évben megalkotta a „Petőfiszállás Községért” kitüntető cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 6/2013.(II.28.) önkormányzati rendeletét.
Ezen rendelet értelmében Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete annak érdekében, hogy kifejezhesse nagyrabecsülését mindazon polgároknak, közösségeknek, társadalmi és gazdasági szervezeteknek, akik a község szolgálatában, jó hírének öregbítésében, fejlődésének elősegítésében, érdekeinek előmozdításában, valamint a nevelés-oktatás, a közművelődés az egészségügy és szociális ellátás, a közszolgálat, a sport, a művészetek és a tudomány terén, valamint az egyetemes emberi értékek gyarapításában kimagasló és példamutató tevékenységet fejtettek ki
„Petőfiszállás Községért” kitüntető címet adományoz.

 

A kitüntetés adományozását kezdeményezheti bármely választójoggal rendelkező természetes személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet, aki az Európai Unió valamely tagállamában lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezik.

 

A javaslattételre jogosult egy alkalommal csak egy személyre, közösségre tehet javaslatot.

 

A javaslatnak tartalmaznia kell:

a) az ajánlott személy vagy közösség nevét, címét,
b) azon tevékenység leírását, méltatását illetve a konkrét alkotás ismertetését, amellyel a javaslattevő szerint méltónak bizonyulnak a kitüntető címre,
c) a javaslattevő nevét, címét aláírását.

 

A javaslattételi nyomtatvány az önkormányzat hivatalában kérhetők.

 

A javaslatokat írásban, minden év május 31. napjáig lehet megtenni. A javaslatok leadására a következő helyen van lehetőség:

     -Önkormányzati Hivatal

 

A kitüntetést ünnepélyes keretek között a Polgármester adja át az augusztus 20-a alkalmából rendezendő ünnepség keretében.
A kitüntetés évente egy – rendkívüli esetben kettő – személynek vagy közösségnek, társadalmi és gazdasági szervezeteknek ítélhető oda.
A kitüntetés posztumusz díjként is adományozható, amely átvételre a kitüntetett házastársa, egyeneságbeli hozzátartozója jogosult.
A „Petőfiszállás Községért” kitüntetéssel oklevél, és a község címerével és nevével ellátott kisplasztika, illetve 2014.. évben 50.000,- Ft pénzjutalom jár.
Az adományozott kintüntetésről Petőfiszállás Önkormányzata díszes kötésű albumban nyilvántartást vezet.

 

Kedves Petőfiszállási Lakosok!

 

Tisztelettel kérem, javaslataik 2014. június 2-ig történő leadásával tegyék lehetővé, hogy a Képviselő-testület minél nagyobb számban megismerhesse a lakosság véleményét!

 

Petőfiszállás, 2014. május 9.


Tisztelettel:  

Szász János 

polgármester

 

 

« Visszalépés

Ma 2019.03.20.
Klaudia napja van.

Fontos információk: 

Önkormányzati választás 2019.

 

>>A 2019-es önkormányzati választáshoz kapcsolódó tájékoztatót és dokumentumokat ovashat ide kattintva.>>

 

 

Keresés a honlapon:

Közadatkereső:

Helyi vállalkozók:

Dr. Gyöngyösi Bianka

Szolgáltató állatorvos

Dr. Pozsár Miklós állatorvos

Dr. Tóth Zsolt Olivér háziorvos

GAZDA-TEJ SZÖVETKEZET PETŐFISZÁLLÁS

Kis István

bútorasztalos-bútorrestaurátor

Kis László - gépi munkák

Komfort Style KFT

Mobil Petrol

PETŐFI PRESSZÓ Kávézó és Szomjoltó

Pince Bár Petőfiszállás

Szabó Tüzép Gazdabolt Petőfiszállás

SZENTKÚTI ABC,

Goods Market

Szentkúti Patika

 

© 2011 Petőfiszállás Községi Önkormányzat